Коментар на Десислава Николова, финансов анализатор в сайта MoitePari.bg за предаването "12+3" по БНР.

Лихвите по срочните депозити в лева и евро са  спаднали средно с около 50% от началото на годината, съобщи за Хоризонт експертът от  финансовия сайт MoitePari.bg  Десислава  Николова, като се позова на данните на БНБ, и прогнозира: 

Тази тенденция ще се запази и през 2018 година, макар и с по-бавни темпове. В интерес на истината, няма накъде повече чак толкова да спадат още (лихвите по депозитите).

Намерете най-добрата оферта за срочен депозит

При потребителските кредити също има сериозен спад на лихвите с около 20 на сто през 2017-а, но условията по отпускането  на този тип заеми не са се подобрили значително и реалната им цена се запазва, отбеляза Николова: През 2017 година лихвата се е понижила с около 20% грубо разбира се, не трябва да гледаме само лихвата, а годишния процент на разходите, тъй като той е завършен измерител за това как са се движили цените на кредитите за потребление. Прави впечатление, че като че ли годишният процент на разходите запазва същото ниво, особено при кредитите в лева, от началото на годината тоест намаляването на лихвите се компенсира с някакви други такси и в реално изражение за кредитите за потребление в лева на практика не се подобрява тяхната цена.

Намерете най-добрата оферта за потребителски кредит

При ипотечните кредити  има подобрение на условията, а осем банки предлагат и възможност за фиксиран  лихвен процент за няколко години: 8 са банките, които предлагат такива оферти в лева за кредити в лева говорим. Може би, трябва да изтъкнем основното предимство на един такъв кредит с фиксирана лихва и то е, че осигурява комфорт за известен период от време че ако се случи така, че се променят пазарните индекси, които формират лихвата, в посока на покачване, всъщност лихвата ще остане фиксирана. На пазара се срещат лихвени проценти с фиксиран период на кредита не повече от 10 години, като 10 години е някакъв суперединичен случай на банка, на единична оферта, която фиксира лихвата за толкова дълъг период. Стандартно банките са склонни да фиксират лихвата за сравнително кратък период от време  между 2 и 3 години. Тъй като банката все пак поема риск при фиксирането на лихвите, може да се каже, че фиксираните лихви са малко по-високи от офертите, които са с плаващи лихви потвърди финансовият експерт, като обясни: Ако трябва да сравним едни и същи оферти, при едни и същи параметри, на една и съща банка да,  фиксираната лихва е малко по-висока от плаващата такава, защото банката също е изложена на някакъв риск от това, че фиксира лихвата....След фиксирания период банката формира лихвата въз основа на референтен лихвен процент плюс надбавка... В практиката при кредити в лева се използва три или шестмесечен Sofibor  плюс надбавка., а при тези в евро -  Юрибор плюс надбавка.

Намерете най-добрата оферта за ипотечн кредит

Със сигурност, ако сме решили да теглим кредит, независимо дали е потребителски или ипотечен, трябва да имаме предвид, че се очаква повишаване на лихвите след известен период от време. Затова Десислава Николова посъветва слушателите, когато вземат заем, да си създадат свой фонд, който да им служи като финансов буфер:
Да се създаде някакъв допълнителен фонд, в които да се заделят средства, в случай че месечната погасителна вноска нарасне, защото, ако изтеглим на предела на възможностите си в момента спрямо доходите, и се окаже, че след някакъв период от време (никой не може да каже две или три години), когато започнат да нарастват индексите, той няма да може да го обслужва. Всъщност размерът на всички задължения към размера на всичките нетни постъпления трябва да е между 40 и 60% според изискванията на банките, а ние казваме, че не трябва да е повече от 40 на сто, тоест ако някой взема 1000 лева нетна заплата, сумата на всички негови задължения – лизинг, изплащане на телефон, потребителски кредит, не бива да е повече от 400 лева. 

Повече по темата може да научите от звуковия файл.