Ивайло Пенев е ръководител отдел „Управление на активи“ в ЕЛАНА Фонд Мениджмънт и портфолио мениджър на взаимни фондове ЕЛАНА. Той също е член на Съвета на директорите на компанията. Лицензиран инвестиционен консултант, той също е сертифициран финансов анализатор (CFA). В момента завършва MBA програмата на WU Executive Academy.

Ивайло Пенев се присъединява към екипа на групата ЕЛАНА през 2004 г., първоначално в отдел „Международни финансови пазари“ на инвестиционния посредник ЕЛАНА Трейдинг. От средата на 2007 г. е част от екипа на отдел „Управление на активи“ на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт. Отговаря за управлението на инвестициите на взаимни фондове ЕЛАНА и на индивидуалните инвестиционни портфейли. Преди да се присъедини към групата, Ивайло Пенев натрупва опит  в търговията с дългови инструменти и валута в банковия сектор. Завършил е бакалавърска и магистърска степен по „Финанси“ с профил Банково дело в УНСС. Член е на Българската дилърска асоциация.

1. Каква според Вас беше печелившата стратегия на Вашия фонд за постигане на добри резултати през 2016 г. (конкретна възвращаемост за 2016 г)?

ЕЛАНА Еврофонд съществува от 2009 г., когато наследи като договорен фонд една от първите колективни инвестиционни схеми на пазара, и има последователна политика, която дава своите резултати всяка година. Инвестиция в него за периода от създаването му до 2016 г. е дала резултат от 40% за инвеститорите. Фондът се управлява консервативно, като стабилността на дохода се обляга на добрия подбор на облигации, а растежът – на добрия подбор на качествени акции. Това ни позволява всяка година да сме на предни позиции сред консервативните схеми.

2. Какви са перспективите пред фонда за 2017 г.?

Стратегията на управление няма да бъде променяна, така че ЕЛАНА Еврофонд ще продължи както досега да поддържа стабилно представяне.  При наличие на колебания в пазарите покрай изборите в Европа и България бихме могли да се възползваме от атрактивни цени на финансовите инструменти, така какво направихме миналата година около референдума във Великобритания.  

3. Какво е отношението на инвеститорите към колективните инвестиционни схеми? Има ли промяна в нагласите им през последната година?

Процесът на движение на средства от депозити към фондове, който тече от няколко години, вече засили темпото при спад на лихвите под 1%. Спестяванията търсят по-висока доходност и дори има апетит за рискови инвестиции.  При нас, в ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, за една година сме увеличили активите си с около 30%, а в същото време търсенето на инвестиции с балансиран и рисков профил доминира.

4. Парите в банките продължават да нарастват. Какво бихте препоръчали на хората, които все още държат парите си предимно в тях?

Мисля, че все повече хора започват да разбират, че имат нужда да научат повече за това как да си управляват спестяванията. По тази причина провеждаме безплатни семинари на тази тема в различни градове, за да дадем на хората представа каква е логиката на инвестирането и какво могат да очакват.  На първо място, бих препоръчал на хората да са наясно какво целят да постигнат със спестяванията си.  Тази част от тях, която е необходима за «черни дни» или някаква бърза реакция, тя трябва да бъде в банката на гарантиран депозит или във взимен фонд с много консервативен профил. Спестяванията над този резерв могат да се инвестират според толерантността към риск и инвестиционните цели за по-дълъг период. Това ще позволи да се извлекат максимални ползи от тези средства и да е възможно да се постигне целта на инвеститора – било то някаква по-голяма покупка, вноска за образование на децата или просто допълнение към пенсия. Пасивното инвестиране във взаимни фондове е много добър вариант за хората, които нямат време да се ангажират с по-задълбочено познаване на финансовия свят.

5. Какви критерии бихте препоръчали на бъдещите инвеститори, когато сравняват и избират взаимен фонд? Кои са преимуществата на Вашия фонд при подобно сравнение?

На първо място, бих препоръчал да проучат управляващото дружество.  Макар регулацията да защитава интересите на инвеститорите и да следи пазара, за да са сигурни, че ще се доверят на изпитани професионалисти, нека погледнат историята на компанията и опита на екипа й.  После могат да проверят резултатите на дружеството през годините.  Това ще им покаже дали управлението е устойчиво, особено ако е минало през добри и лоши времена на финансовите пазари. Компания, която има по-дълга история, познава различни етапи от икономиката и финансовите пазари и знае как да се справя в тях.  Доходността на фондовете е добре да се сравнява, поглеждайки към показателите, които измерват дали планираният риск не е превишен.

Що се отнася до нашите преимущества в ЕЛАНА Фонд Мениджмънт,  това е един от първите фонд мениджъри на пазара, който е въвеждал някои от първите фондове с различни стратегии.  Групата ЕЛАНА е устояла 26 години на финансовите пазари, така че стремежът на всичките й дружества към устойчивост в бизнеса и в грижата за клиентите си е пословичен. Бих обърнал внимание, че завършилата вече най-голяма финансова криза, която ни се случи, беше много добър пример за професионализъм.  Затова и фондовете ни бяха с по-ниски нива на спад и наваксаха бързо.  

Друго преимущество при нас е богатият избор от стратегии.  Това, че разполагаме с фондове с различни профили, дава възможност на инвеститорите да реагират в различни ситуации или да разпределят различни части от инвестицията си на различен риск.  Ролята пък на консервативния ни ЕЛАНА Фонд Свободни Пари е на алтернатива на разплащателна сметка, която осигурява повече добавена стойност за ликвидни средства.

Преимуществото специално на ЕЛАНА Еврофонд е в това, че е една инвестиция с нисък риск, която предоставя достатъчен устойчив доход, за да може да се запази платежоспособността при появата на инфлация, която вече очакваме да се засилва, и в същото време да увеличи заделените средства.  Както при всички фондове, средствата може да се изтеглят по всяко време.

Визитка на фонд

Фонд: ЕЛАНА Еврофонд
Тип фонд: Ниско рисков; Смесено консервативен
Управляващо дружество: ЕЛАНА Фонд Мениджмънт
Портфолио Мениджър(и) Ивайло Пенев
Инструменти: Държавни ценни книжа, корпоративни облигации, депозити, и до 20% от активите на фонда – акции.
Географски фокус Български и чуждестранни пазари
Активи под управление (към 31.12.2016 г.) 4 329 665 евро
Стандартно отклонение 1.13%
Доходност за 2016 г. 4.41%
Анюализирана доходност за последните 5 години (към 31.12.2016) 4.30%
Годишна такса за управление 0.75% от средната годишна нетна стойност на активите на фонда
Такси при вход и изход 0.1% при вход; 0.3% при изход – начисляват се в цените за емитиране и обратно изкупуване, не се заплащат отделно.