Кредитите с фиксиран лихвен процент набират все по-голяма популярност. Това се случва на фона на постоянните изказвания, че в близко бъдеще съществува реален риск плаващите лихвени проценти да започнат да растат. Това се очаква да се случи в резултат на покачване на пазарните индекси, които служат за формиране на лихвата ( най-често Sofibor и Euribor). Припомняме, че задължението на банките да образуват лихвите по кредити въз основа на пазарно определян индекс възникна с промени в Закон за потребителския кредит, които влязоха в сила през лятото на 2014 г. Идеята беше индексите, които могат да формират лихвата, да са пазарни, да се определят  независимо, да са прозрачни и лесно приложими. Стойностите нa тези пазарни индeĸcи са пpocлeдими във времето и до известна степен са пpoгнoзиpyeми зa няĸaĸъв кратък бъдeщ период oт време. Макар и малко със закъснение, тази поправка в ЗПК направи лихвообразуването по-достъпно за масовия кредитоискател. 

До тук добре. Обвързвайки лихвата, обаче, по кредити с пазарен индекс означава, има реален риск в бъдеще тя да се повиши, ако индексът, който я формира започне да се покачва. Драстични движения не се очакват, но онези, които взимат кредит в момента (особено дългосрочен), трябва да предвидят и да имат буфери, ако това се случи. Нека бъдем реалисти – лихвите по жилищни и ипотечни кредити са на рекордно ниски нива и следвайки теорията на цикличността, в един момент те ще започнат да се покачват.

Не знаете кой ипотечен кредит да изберете? Заявете безплатна консултация за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции

По-дълъг срок на фиксиране на лихвата, по-висок размер на фиксираната лихва (виж табл.)

Именно заради риска от покачване на лихвите, напоследък банките все по-активно започнаха да предлагат заеми с фиксиран лихвен процент за даден период от време. Това е една застраховка за клиентите срещу евентуално покачване на пазарните индекси, тъй като месечната погасителна вноска в рамките на фиксирания срок е строго определен размер.Това я прави непроменяема и лесна за управление (планиране в месечните разходи). Фиксираната лихва е своеобразна застраховка, както за банката, така и за клиента срещу бъдещи неизвестни колебания в показателите, които предопределят промяната на лихвите. Казано накратко: за колкото по-дълъг срок се осигури комфорта месечната погасителна вноска да е една и съща, толкова по-висока ще бъде цената на кредита. 

Заради интереса към заемите с фиксиран лихвен процент решихме да синтезираме в една таблица най-добрите оферти на банките към настоящия момент. Оказа се все пак, че онези, които предлагат оферти с фиксиран лихвен процент, са склонни да фиксират лихвата за определен период от време  (най-често 12, 18, 24, 36, 60 и най-много за срок от 10 г.). 

Стойност на имота 100 000 лв., размер на кредита 80 000 лв, срок 25 г., цел на кредита: покупка на готов имот, изплащане на анюитетни вноски, пълна отговорност на кредитополучателя, вид на имота: апартамент, тип строителство на имота: тухла/ ЕПК


Банка / Кредит
ГПР
Лихва
Период на фиксиране на лихвата
Месечна вноска
Общо изплатени суми
Fibank - "Право на избор"
ГПР: 3.99%
Лихва: 3.5% за първата г.; 3.5% за останалия срок
Период на фиксиране на лихвата: 1 година
Месечна вноска: 465.97 лв.
Общо изплатени суми в края на периода: 115 405.36 лв.
ОББ - Кредит за покупка на жилищен имот, строителство, довършителни работи и рефинансиране от други банки
ГПР: 4.07%
Лихва: 4% за първите 3 г.; 3.95% за останалия срок
Период на фиксиране на лихвата: 3 години
Месечна вноска: 484.78 лв.* / 482.95 лв.
Общо изплатени суми в края на периода: 116 177.21 лв.
Токуда Банк - Ипотечен кредит за покупка на жилищен имот
ГПР: 4.17%
Лихва: 3.6% за първите 3 г.; 3.6% за останалия срок
Период на фиксиране на лихвата: 3 години
Месечна вноска: 470.16 лв.
Общо изплатени суми в края на периода: 117 077.47 лв.
Сибанк - Ипотечен кредит "Моят дом"
ГПР: 4.27%
Лихва: 3.85% за първите 5 г.; 4.35% за останалия срок
Период на фиксиране на лихвата: 5 години
Месечна вноска: 478.48 лв.* / 494.93 лв.
Общо изплатени суми в края на периода: 118 457.06 лв.
Интернешънъл Асет Банк - "Асет Жилище" за клиенти с максимален осигурителен доход
ГПР: 4.28%
Лихва: 3.55% за първите 2 г.; 3.90% за останалия срок
Период на фиксиране на лихвата: 2 години
Месечна вноска: 466.03 лв.* / 484.81 лв.
Общо изплатени суми в края на периода: 118 384.70 лв.
Банка Пиреос - Промоционален жилищен кредит
ГПР: 4.41%
Лихва: 2.99% за първите 18 м.; 3.55% за останалия срок
Период на фиксиране на лихвата: 18 месеца
Месечна вноска: 443.28 лв.* / 468.33 лв.
Общо изплатени суми в края на периода: 119 052.83 лв.
Банка ДСК - Жилищен кредит
ГПР: 5.25%
Лихва: 4.70% за първите 3 г.; 4.70% за останалия срок
Период на фиксиране на лихвата: 3 години
Месечна вноска: 514.80 лв.
Общо изплатени суми в края на периода: 127 745.73 лв.
Societe Generale Експресбанк - Жилищен кредит
ГПР: 5.97%
Лихва: 4.19% за първите 2 г.; 5.39% за останалия срок
Период на фиксиране на лихвата: 2 години
Месечна вноска: 451.05 лв.* / 504.00 лв.
Общо изплатени суми в края на периода: 135 417.60 лв.

                                       * месечна погасителна вноска за фиксирания срок на кредита
Представените по-горе данни имат информативен характер и не са препоръка за насочване към конкретен кредит или банка. Данните са актуални към 14.12.2017г.