За трета поредна година MoitePari.bg класира представянето на българските взаимни фондове според рисковия им профил в 5 категории. Класацията е базирана на постигнатата доходност, като се оповестява и реално поетия риск от управляващите дружества.

Ние от MoitePari.bg правим тази ежегодна класация с надеждата да допринесем и улесним взимането на информирани решения при управлението на личните финанси. При средни лихвени нива по банкови депозити под 1% на годишна база, нормално е за по-дългосрочни спестявания да се търси по-голяма доходност, при поемането на по-голям риск. Такава доходност може да бъде постигната най-вече чрез инвестиции в акции и облигации. Взаимните фондове предоставят тази възможност и резултатите на колективните инвестиционни схеми за 2016 година, както и за последните 3 години го показват ясно. 


Класация на MoitePari.bg на взаимните фондове за 2016 г.

Именно за това, с представянето на годишната ни класация на взаимните фондове на българския пазар, стартираме и 3 месечна информационно-образователна кампания за алтернативните форми на инвестиции. По време на кампанията ще Ви представим някои от водещите управляващи дружества, които подкрепиха нашата инициатива. Сред тях са Eĸcпaт Aceт Meниджмънт, Eлaнa Фoнд Meниджмънт, Koмпac Инвecт, Koнĸopд Aceт Meниджмънт, Юг Mapĸeт Фoнд Meниджмънт и Карол Капитал Мениджмънт. Подготвили сме интервюта и други материали, които ще публикуваме на финансовия портал www.moitepari.bg.

Пълният анализ на класацията можете да видите тук: http://www.moitepari.bg/spravochnik/art/Advices/klasaciya-MoitePari-b~e2f48954f8114a26bc516f2cf429a125/ или да го изтеглите в PDF тук.