Немалък ще е процентът на хората, които уверено ще заявят, че правилно използват своята кредитна картна. Навярно това е така, но понякога прекалената самоувереност може да донесе проблеми и разочарование от продукта. Повечето правила са известни, но припомнянето им може да предотврати бъдещи проблеми или пък да затвърди правилната употреба на кредитната карта.

1. Погасявайте изцяло задължението си (усвоения лимит) в рамките на отчетния период

Колкото повече се придържате към това правило, толкова повече пари ще имате на разположение през следващия отчетен период. Действителността показва, че този принцип по-скоро се спазва. Според наскоро проведеното от MoitePari.bg и Банка ДСК проучване, на въпрос дали анкетираните успяват да погасят цялото задължение в извлечението или само част от него, 52% от далите отговор, отговарят утвърдително. Две години по-рано тези отговори бяха 43%.

Освен, че ще разполагате с повече средства за следващия период, ако се вместите в гратисния период, няма да направите допълнителни разходи за лихви. Това не е за пренебрегване, тъй като, както всеки кредит, така и кредитната карта изисква плащане на лихва върху ползваната сума. Лихвените нива по кредитни карти достигат 17-18%, което може да се окаже висок разход, ако дължимата сума е по-голяма. Положителното е, че това ясно се разбира, дори и от неползващите кредитна карта. За тях, именно възможността за ползване на гратисен период би било основанието да решат да използват такъв продукт.

2. Не просрочвайте задълженията си

Правилото едва ли ще изненада някого, но въпреки това понякога не се спазва или не може да бъде спазено. Всяко просрочено задължение води след себе си съответните последствия. Тъй като кредитната карта по своята същност е кредит, то заплащането на лихви за просрочие и отразяване в ЦКР като просрочен кредит, са закономерните последици. За да улесни своите клиенти Банка ДСК предоставя информация за задължението по кредитна карта в интернет банкирането ДСК Директ. Допълнително, Банката изпраща безплатен SMS с информация за дължимата минимална вноска по кредитната карта и срока, в който тя трябва да бъде заплатена, както и напомнящи SMS-и. Клиентите на Банката могат да заявят автоматично погасяване на минималната вноска от сметката, по която получават заплатата си.

3. Разглеждайте кредитната карта като част от Вашия бюджет и се съобразявайте с това

Кредитната карта в по-голяма или по-малка степен е част от месечния Ви бюджет или бюджета на семейството Ви. Тя е източник на средства, който може да бъде използван в ежедневието за покупки на стоки или пък за заплащане на услуги. Това е удобство и основно предимство на кредитната карта, поради което не малък процент ползващи са я избрали. Показателни за това са резултатите от проведеното проучване. Според тях, както преди 2 г., така и сега, най-често посочваната цел, за която се използва картата е за покупки. 33% (30% преди 2 г.) от отговорите показват този начин на употреба на пластиката. За 15% от далите отговор, кредитната карта е източник на средства в брой, в случай на нужда.

Като част от бюджета, кредитната карта трябва да бъде внимателно използвана, за да не наруши баланса в семейните финанси. Както може да бъде достъпен източник на средства, така при неразумното й използване, може да се превърне в основен разход. Винаги имайте предвид, че кредитната карта е своеобразен „пасив“ в личния бюджет и увеличаването му е с негативни последствия. Следете стриктно всеки разход и го планирайте съобразно доходите, с които разполагате, за да може безпроблемно да бъде покрит. На въпрос в проведеното проучване за ползваната сума средномесечно, данните сочат, че 33% от далите отговор посочват повече от 500 лв. Две години по-рано данните също даваха превес на този разход, но далите такъв отговор бяха 28%. Втората сума, която най-често се използва е в границите от 200 до 500 лв. Както преди 2 години, така и сега 26% от далите отговор посочват този диапазон.

4. Контролирайте как и за какво харчите с картата

Кредитната карта е сред малкото  финансови продукти, които дават специфичната свобода за извършване на плащания във всеки един момент. Тази свобода и удобството са примамливи, но могат да бъдат и подвеждащи. Полезно в случая е да не се забравя, че макар парите да са във Вашите ръце, те всъщност са пари на издалия картата. Лесно се харчат парите под ръка, но после следва да се върнат. Рано или късно този момент настъпва, а когато, разходите са били необмислени, погасяването им става трудно, а понякога невъзможно. 

Кредитната карта е платежен инструмент и неговото предназначение е да се извършват именно плащания. Най-рационално би било кредитната карта да се използва за заплащане на ежедневни покупки или месечни сметки. Според проведеното проучване, анкетираните демонстрират разумно поведение при ползването на картата. Най-често те извършват плащания в супермаркети/хипермаркети и бензиностанции.

Кредитната карта може да бъде използвана, но по-внимателно, и за по-големи покупки, които изискват повече средства, а понякога и решение на момента. Одобряването на потребителски кредит е по-бавна процедура и кредитната карта в този случай може да е решението. Бъдете внимателни при такива покупки, защото лесният достъп до парите в картата може да Ви изиграе лоша шега. Разходът, който ще направите, понякога може да е толкова висок, че да не можете да го погасите в рамките на гратисния период, а лихвите след това са по-високи от тези на стандартен потребителски кредит. В тази посока, резултатите от проучването също сочат разумно поведение. Кредитните карти сравнително рядко се използват в магазини за облекло и електроуреди, още по-рядко в аптеки, ресторанти и книжарници, а най-рядко в магазини за мебели (между 5 и 10% от дадените отговори във всяко едно направление).

В случай на нужда, кредитната карта осигурява и достъп до пари в брой. Въпреки това, избягвайте тази възможност и пристъпвайте към нея само в краен случай. Тегленето на пари в брой от кредитна карта е възможна, но много скъпа операция, за това трябва да се използва, само ако всички други алтернативи са изчерпани.

5. Използвайте бонусите и отстъпките – те са за Вас и за Ваше облекчение

Бонусните програми са част от политиката на издателите на кредитни карти, с които целят стимулиране на използването на тези продукти. Възползвайте се от тях. Макар невинаги положителният ефект да е пряко видим, такъв има. Обичайно бонусите и отстъпките са под формата на cashback, възстановяване на определен процент от сумата от определен брой транзакции, отстъпки при покупки при определени търговци, различни други видове облекчения при ползването на картата. Така например, Банка ДСК предлага на своите картодържатели с кредитни карти постоянен бонус под формата на 1% от изхарчената сума при извършване на транзакции на обща стойност над 2000 лв. за всяко календарно шестмесечие. На практика по този начин клиентите могат да ползват кредитната карта напълно безплатно. Ако клиент заплаща стандартните си ежедневни разходи чрез кредитната си карта, може да си спести годишната такса и дори да спечели от кредитната си карта.


 Сравнете всички оферти за кредитни карти от банкови институции