Представяне на Взаимен фонд

Въпроси към Портфолио мениджъра:

Име на портфолио мениджъра – Гено Тонев. Роден 1975 г. в гр. Пловдив, средно образование: езикова гимназия „Христо Ботев“, гр. Кърджали, френски език. Висше образование – бакалавър по Финанси в СА Д.А. Ценов гр. Свищов; магистър Финансов мениджмънт в СА Д.А. Ценов гр. Свищов. Професионален опит: ИП Юг Маркет АД – 2000-2006 г., последователно фронт-офис и брокер на ЦК; 2006-досега Инвестиционен консултант в УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД. Притежава сертификати, издадени от КФН, за извършване на дейност като брокер и инвестционен консултан.

1. Каква, според Вас, беше годината за капиталовите пазари глобално и в частност за българския пазар?

Година на крайностите както за външните пазари, така и за българския. Страх оптимизъм се редуваха през по-голяма част от 2016-та, но след избора на Доналд Тръмп за президент на САЩ, изведнъж се оказа, че страховете са били напразни и настроението на инвеститорите рязко се покачи до почти еуфорични нива.

2. Кои пазари бяха "най-атрактивните" места за търговия? Управляваните от Вашето дружество фондове възползваха ли се от възможностите, които предлагат тези пазари?

Срямо най-ниските си нива през 2016-та и нивата, на които приключиха годината, доста пазари могат да се борят за приза „най-атрактивна инвестиция“. Българският пазар също бе в челните места на тази класация, което, заедно със силното представяне на инвестициите ни в Гърция, позволи на фондовете ни да се представят сравнително добре през миналата година.

3. Очаквате ли някакви сътресения или положителни тенденции на капиталовите пазари предвид икономическата и политическа обстановка в САЩ и Европа? Какви?

Сътресенията са част от инвестирането, така че е повече от нормално да очакваме такива, особено на фона на нарастналите очаквания по отношение политиката на новия американски президент. Оценките на повечето развити пазари и най-вече САЩ достигнаха нива, сравними само с дот-ком балона от началото на века, така че не трябва да бъде изненада за никого евентуално рязко и дълбоко пропадане на борсовите индекси. Кога точно ще стане това обаче е неизвестно, а и невъзможно за прогнозиране.

4. Като, че ли пазарите САЩ и Европа са по-познати за непрофесионалната аудитория. Азиатските пазари някак остават встрани от информационния поток. Имате ли фокус в този регион и инвеститорите могат ли чрез Вас да търсят доходност там?

Не, азиатските пазари не са били и няма да бъдат част от портфолиото на фондовете ни.

5. Предвиждате ли промени в стратегията/портфейлите на Вашите фондове? Какви са перспективите за 2017 г.?

Не предвиждаме промени в стратегията на нито един от фондовете ни, поне що се отнася до рисковия им профил целевата алокация на активите. Тактически промени обаче правим периодично, в зависимост от краткосрочните ни очаквания за пазарите, които следим и до които имаме достъп. В този смисъл, през следващите месеци предпочитаме да стоим настрана от акции с висока бета.

6. Какво е отношението на инвеститорите към колективните инвестиционни схеми? Има ли промяна в нагласите им през последната година?

Има плахо раздвижване сред инвеститорите, но по наши наблюдения това засяга само тези, които вече имат инвестиции във взаимни фондове. Новите инвеститори, поне при нас, са голяма рядкост.

7. Парите в банките продължават да нарастват. Какво бихте препоръчали на хората, които все още държат парите си предимно в тях?

Спестяванията под формата на депозит не винаги са функция на доходността, която носят. През последните шест-седем години водещи фактори за натрупването на депозити в банковата система са, от една страна, липсата на истински атрактивни инвестиционни възможности при големите депозанти, и , от друга - необходимостта от създаването на финансов буфер при малките депозанти, чийто източник на доходи обикновено е наемен труд или малък бизнес. Не мисля, че има нещо, което бих могъл да препоръчам на двата типа спестители – едните имат големи финансови възможности, но явно не вярват, че бизнес средата е подходяща за поемане на риск (директно с бизнес начинание или косвено с инвестиции във финансови инструменти), докато другите, освен, че напоследък намаляват като брой, все още не гледат на депозита като на източник на доход и всяко сравнение с рискова инвестиция е безсмислено.

Визитка на фонд:

Фонд: Юг Маркет Максимум
Тип фонд: Фонд в акции
Управляващо дружество: УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
Портфолио мениджър Гено Тонев
Инструменти: Акции (до 80%)
Географски фокус Без ограничение, основно в България
Активи под управление (към 31.12.2016 г.) 3 932 792,19 лв.
Стандартно отклонение 4,50%
Доходност за 2016 г. 16,03%
Средна доходност за последните 5 години (към 31.12.2016) 6,84%
Годишна такса за управление 3,00%
Такси при вход и изход Вход – няма, изход - 2%