БВП расте с 3.4% през последното тримесечие на 2016 г.

Българската икономика продължава да расте над 3% осмо поредно тримесечие, като за октомври - декември 2016 г. увеличението е с 3.4% на годишна база. Това показват експресните данни на Националния статистически институт (НСИ). България е сред страните с най-силен растеж в ЕС, а повечето икономисти прогнозират 2017 г. също да е добра.

През последното тримесечие на миналата основните движещи сили на икономиката са износът и потреблението. Липсващата съставка отново са инвестициите.

Потреблението - още нагоре

Един от компонентите на растежа, който се активира през последните две години, е потреблението. Докато през 2015 г. то се движеше основно от правителствените разходи, през миналата година успоредно с добрите данни за пазара на труда започна да се активира и частното потребление. Очакванията на много от анализаторите са през 2017 г. то да стане основен двигател на икономиката. Причината отново са добрите сигнали от пазара на труда. Последните данни на статистиката показват, че безработицата продължава да пада и достига 6.7% през последното тримесечие на 2016 г., в същото време расте и броят на наетите на трудов договор - с над 50 хил. души към декември на годишна база (виж графиката). Успоредно с това се увеличава и работната заплата. Средното й ниво в края на 2016 г. достига 1012 лв., което е ръст от 8% на годишна база.

За последното тримесечие на миналата година общото потребление в страната нараства с 1.3% спрямо предходното, като основната причина вероятно са правителствените разходи. "През декември имаше значителен еднократен разход от близо 5 млрд. лв., което е фискална инжекция в икономиката на страната", коментира Десислава Николова, старши икономист в Института по пазарна икономика. За сравнение, средно правителството изразходва 2-3 млрд. лв. месечно между януари и ноември. "Индивидуалното потребление на домакинствата също нарасна през миналата година поради увеличението на доходите, а и дефлацията увеличи покупателната способност", допълва Николова.

На годишна база увеличението е с 0.9%, което е малко по-високо от отчетеното за предходното тримесечие (0.2%).

Износът води, засега

Най-силният двигател на икономическият растеж през последните три месеца на миналата година обаче е бил износът. Продажбите на български стоки и услуги в чужбина нарастват с 9.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. Подобрението идва от по-силна търговия както със страните от ЕС, така и от тези извън съюза. "Тъй като имаме голямо количество вносни компоненти, които участват в експортното производство, когато износът се развива добре, всички заети в тези производства са активни и съответно доходите им също нарастват", смята Десислава Николова.

Добрите данни за експорта от края на 2016 г. карат анализаторите да преразгледат нагоре прогнозите си за приноса му към растежа и за тази година. В последния си макроикономически обзор от януари анализаторите на Уникредит Булбанк посочват, че при наличието на по-малък търговски шок от излизането на Великобритания от съюза реалният ръст на износа ще бъде около 5% през 2017 г. В септемврийския обзор прогнозата бе за 3.5%.

Инвестициите стагнират

Липсващият компонент отново продължават да са инвестициите (брутокапиталообразуване в основен капитал. На годишна база показателят намалява с 1.5%, но на тримесечна данните показват ръст с 1.2%. "Със сигурност данните отчитат и влиянието на правителствения сектор, тъй като в края на годината имаше наваксване при еврофондовете и доста правителствени разходи", коментира Георги Ангелов от институт "Отворено общество".

Годишният спад се дължи основно на слабото усвояване на европейски средства през миналата година, като очакванията са тази тенденция да се обърне през 2017 г. Друг фактор, който ще влияе положително според Ангелов, е ръстът на кредита за частния сектор, който расте вече трети пореден месец.

Кредитирането най-вероятно ще подкрепи инвестициите през 2017 г.

Георги Ангелов, "Отворено общество"

Изненадващо е, че от осем тримесечия насам ръстът на БВП е толкова устойчив. През последното тримесечие на 2016 г. България е една от страните в ЕС с най-висок икономически растеж заедно с Румъния, Полша и Испания. Резултатът не е изненадващ предвид добрите данни за индустрията, туризма, износа. Експортът е и най-силното перо през последното тримесечие.

Това, което виждам от данните, е продължаващо увеличение на наетите на трудов договор - с 50 хиляди за 12 месеца, растат и заплатите като през декември средната достига 1012 лв. Ръстът на заетостта и на доходите дават оптимизъм на домакинствата. Расте и потребителският кредит. Тези фактори ще поддържат вътрешното потребление, тъй като има повече пари за харчене и повече оптимизъм за бъдещето. Така че през тази година вътрешното потребление ще продължи да расте.

Кредитирането най-вероятно ще подкрепи инвестициите през 2017 г., така че показателят бруто капиталообразуване в основен капитал най-вероятно ще спре да пада. Износът също може би ще се представи по-добре от очакваното, засега европейската икономика се развива добре. Рисковете са свързани с Brexit и политиката на Тръмп.

Към момента изглежда, че и през 2017 г. може да се очаква ръст на икономиката над 3%. Друг е въпросът, че сега заради изборите всички инфраструктурни проекти и големи обществени поръчки са спрени и поне през първата половина на тази година не може да се очаква правителственият сектор да подкрепи икономиката. Но няма и да пречи. Рисковете са свързани с неяснотата дали ще се състави правителство след изборите и в каква коалиция. От това зависи каква политика ще се води и накъде ще се тръгне.

Износът на България е шансът на страната да ускори растежа

Десислава Николова, Институт за пазарна икономика

Икономическата обстановка в страната е отражение на европейската, а в момента наблюдаваме цялостно оживление в Европа. Ако там общият ръст продължи, експортът на България ще продължи да се развива с подобни темпове. Според мен износът на България е шансът на страната да ускори темповете на растеж. Българският пазар е малък и предлага ограничени възможности за развитие, докато външният е стотици пъти по-голям и предлага значително по-голям потенциал.

Вътре в страната има несигурност. Инвестициите вероятно отново ще бъдат под очакванията, тъй като политическата несигурност забавя европейските проекти. Тя води и до отлагане на частните инвестиции, а потреблението също често се влияе – когато обстановката е по-несигурна, разходите са по-консервативни. Големият риск е да не влезем в спирала от предсрочни избори и служебни правителства. Преди три години видяхме, че подобна ситуация има сериозно негативно отражение върху икономическия растеж. Ако политическата криза е продължителна, тя ще има своята икономическа цена.

Под въпрос е и дали положителната тенденция на пазара на труда ще продължи при подобни темпове на растеж. Българската икономика е трудово интензивна и проблемът е в липсата на кадри, които да запълват работните места. Въпросът е откъде ще дойде трудовият ресурс и как ще се поддържа растежът. Все повече ще се говори в посока внос на работна ръка, като вече се обсъжда привличането на кадри от страни с близка култура до българската.

Източник: www.capital.bg