Приходите изостават спрямо миналата година заради еврофондовете

Излишъкът в бюджета в края на май е 1.65 млрд. лв.. Това показват предварителните данни на Министерството на финансите. За сравнение, през същия период на миналата година приходите надвишаваха разходите на правителството с 2.8 млрд. лв. Причината за свиването на излишъка са по-малко постъпления по еврофондовете, докато тези от данъци растат. В същото време разходите на държавата бележат ръст от началото на годината с близо 1 млрд. лв.

Бюджетът през тази година е планиран на минус от 1.33 млрд. лв., но преди няколко дни финансовият министър Владислав Горанов заяви, че очаква бюджетният дефицит да бъде по-нисък от заложения.

Повече разходи, по-малко приходи

Консолидираните приходи към май намаляват с 1% на годишна база, като така се очаква да достигнат 14.7 млрд. лв. Понижението идва от постъпленията от помощи (т.е. от еврофондовете), докато данъчните и неданъчните приходи се повишават спрямо януари-май 2016 г. с 861.2 млн. лв., посочват от финансовото ведомство.

В същото време разходите нарастват с 961.7 млн. лв. спрямо януари-май 2016 г., като така достигат 13 млрд. лв. към края на периода. От Министерството на финансите посочват, че причина за повишението е по-високият размер на социалните и здравните плащания, вдигането на пенсиите от юли 2016 г., повишените осигуровки с 1 процентен пункт и разходите за субсидии.

Факторите до април

Подробни данни за май ще бъдат публикувани след месец, но по-подробна разбивка към април показва, че има спад на постъпленията от помощи. Към април те са 443.3 млн. лв. - значително под нивото от 2016 г., когато показателят е отчел 1.3 млрд. лв. Разликата идва от едни 783 млн. лв., които постъпиха през март 2016 г. от Европейската комисия, в по-голямата си част - възстановени разходи, извършени през 2015 г. С началото на новия програмен период обаче миналата година активността по европейските проекти беше минимална, което означава, че подобна сума вероятно няма да постъпи през 2017 г.

За сметка на това има ръст на почти всички данъчни постъпления. Това е очаквано предвид по-високата осигурителна вноска, минимална заплата и инфлация. Прогнозите на повечето икономисти са през тази година вътрешното потребление да е двигателят на икономиката, което предполага и повече приходи от акциз и ДДС.

Разходите на правителството пък нарастват с 6.5% към април в сравнение с миналата година, като така сумата достига малко над 10.4 млрд. лв. Причината са увеличените разходи за изплащане на пенсии и по-високият размер на социалните и здравните плащания. Инвестиционните разходи обаче продължават да са малко, а и заедно с вноската за ЕС са единствените показатели от разходната част, които бележат спад на годишна база. Капиталовите плащания намаляват с 4.9% до 483.9 млн. лв.

Източник: www.capital.bg