От 1 януари до 2 юли в Агенцията по вписванията фирмите са регистрирали близо 450 хиляди заявления за дейността си

Като резултат от надграждане информационната система на регистрите и увеличаване скоростта на всички електронни услуги, предоставяни от Агенцията по вписванията, над 70% от годишните финансови отчети са подадени по електронен път.

От 1 януари до 2 юли в Агенцията са подадени близо 450 хиляди заявления за годишни финансови отчети, съобщиха от държавното ведомство. От тях постъпилите по интернет са над 317 хиляди, като само за период от пет дни след 25 юни техният брой е близо 80 хиляди.

Заявленията, подадени на хартиен носител, в офисите на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в столицата и страната, са над 131 хиляди, което е около 29% от общия брой.

От Агенцията за вписванията информират, че 2062 търговци от 4 до 30 юни са подали годишните си финансови отчети в 13-те офиса на НАП-София.

Източник: www.investor.bg