Таванът на плащане в брой от 10 000 лева както е в момента да падне до 5000 лева от 1 август, от началото на следващата година - до 3000 лева, а след това - до 1500 лева. Това е записано в преходните и заключителни разпоредби на приетите от правителството промени в Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс (ДОПК). Те бяха предложени от министъра на финансите Владислав Горанов, припомня вестник „24 часа".

Одобрените от правителството промени вече са внесени в Народното събрание.

Предложена е и промяна в Кодекса на труда, която задължава работодателите да плащат трудовите възнаграждения на служителите си само по безкасов път в банка, избрана от служителите.

В мотивите за поправките се изтъква, че така ще се ограничат „плащанията в плик" и сивата икономика. Според вносителите, банковата система вече има достатъчна клонова мрежа, за да не бъдат затруднени разплащанията.

Седемдневният предупределителен срок за уведомяване на Националната агенция за приходите за предстоящо прехвърляне на предприятие или преобразуване по Търговския закон да се удължи на 2 месеца, гласи друга поправка ДОПК. Нейната цел е да се даде възможност на данъчните да могат да наложат допълнителни обезпечителни мерки за събиране на задължения към бюджета. В момента, заради краткия срок, честа практика е прехвърляне на фирми с дългове на безимотни лица, от които не могат бъдат събирани неплатени суми.

Източник: www.economynews.bg