През ноември изчислената от НОИ сума е 794 лв.

Средният осигурителен доход през ноември 2016 г. е достигнал 793.92 лв., показва справката на НОИ. От статистиката се вижда, че за една година покачването е с близо 45 лв.

През различните месеци на годината средният осигуреителен доход варира заради сезонността. Средно за 12-те месеца между ноември 2015 и ноември 2016 г. средномесечният осигурителен доход е 766.89 лв. За предходния едногодишен период стойността е била 722.35 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец декември 2016 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване. 

Източник: www.economic.bg