В края на март 2018 г. отпуснатите от банките заеми за бизнеса и домакинствата са над 51,645 млрд. лева, като се повишават с 3,9% годишно в сравнение с 3,3% годишно увеличение към края на декември миналата година, показват предварителните данни на Българската народна банка.

Към 31 март размерът на кредитите за домакинства и фирмите, които ги обслужват, нарастват на годишна база с 6,3%, достигайки 19,975 млрд. лева, при 6% годишно нарастване в края на предходното тримесечие.

Броят им за една година се увеличава с 0,4% на годишна база до 2,631 милиона, при 0,2% годишно понижение в края на четвъртото тримесечие на 2017 година. В края на март в сравнение с края на декември 2017 г. броят на тези заеми расте с 1,3%, а размерът им с – 1,8%.

В централната банка отчитат, че най-голям годишен ръст има при кредитите над 1 млн. лева – 38%, които за една година са достигнали до 513,465 млн. лева, а броят им се е увеличил до 326. БНБ изчислява, че за три месеца големите заеми за домакинствата отбелязват ръст от 7,9% в размера, и 5,8% в бройката.

На годишна база броят на кредитите за фирмите в края на първото тримесечие нарастват с 0,6% до 2,784 милиарда броя при 0,2% годишно повишение в края на декември 2017 година. В края на март спрямо края на декември размерът на кредитите се повишава с 1,5% до 51,645 млрд. лева, а броят им с 1,4% до 37 204 броя.

Към 31 март най-голям е годишният ръст на заемите до 1000 лева – 13,6%, като в сравнение с края на миналата година увеличението е 4,1%. За първото тримесечие на тази година от банките са изтеглени кредити за 8,527 млн. лева, а броят им достига 55 415.

Най-голям годишен отлив има при заемите от 2500 до 5 хил. лева., които за една година са по-малко с 9,3%, като в края на март 2018 г. статистиката отчита отпуснати заеми за 28,124 млн. лева. Бройката им за година пада със 7,2% до 7,535 милиона.


Източник: www.investor.bg