Спестяванията на бизнеса и домакинствата в България в края на септември са 67,509 млрд. лева и нарастват с 8,2% на годишна база, докато в края на юни годишният ръст беше 6,9%, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

В края на третото тримесечие депозитите са 10,566 млн. броя и намаляват с 3,6% в сравнение с година по-рано, докато годишното намаление  в края на юни беше 3,5%.

В БНБ отчитат, че през третото тримесечие спрямо края на второто броят на тези депозити намалява с 0,7%, а размерът им се повишава с 3,2%.

Към 30 септември спестяванията на бизнеса възлизат на 21,102 млрд. лева и отбелязват годишен ръст от 13,5%, докато  годишното повишение в края на второто беше 9,7%.

Депозитите на фирмите в края на септември са 613 хил. броя, като броят им се увеличава с 5% на годишна база, докато в края на юни годишният ръст беше 5%.

Експертите на централната банка пресмятат, че спрямо края на юни броят им нараства с 1%, а размерът им – със 7,5%.

Най-голям е ръстът на депозитите на бизнеса между 200 хиляди и 500 хиляди лева., като за една година те са се  увеличили с 14,8%. Най-малко е увеличението на спестяванията до 1 000 лева, които на годишна база нарастват с 3,4%.

Спестяванията на домакинствата в края на септември са 46,407 млрд. лева и нарастват с 5,9% на годишна база при 5,7% годишен ръст в края на юни.

В края на третото тримесечие на тази година броят на депозитите на гражданите е 9,954 млн., като той намалява на годишна база с 4,1%, докато в края на юни годишното понижение беше 3,9%.

В края на септември спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 0,8%, а размерът им се повишава с 1,3%.

Източник:www.investor.bg