Днес получих покана за доброволно изпълнение на задължение към банка ДСК, имам срок от две седмици да изплатя задължението си или следва запор върху имущество, но аз нямам нищо на свое име(единствено апартамента в който живея е на мое име, но е под наем). Какво ще стане ако за тези две седмици не платя?

Здравейте, Днес получих покана за доброволно изпълнение на задължение към банка ДСК, имам срок от две седмици да изплатя задължението си или следва запор върху имущество, но аз нямам нищо на свое име(единствено апартамента в който живея е на мое име, но е под наем). Какво ще стане ако за тези две седмици не платя?

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Предполагаме, че имате просрочване на плащанията по потребителски кредит. Последствията и задълженията, които страните имат по сключените от тях договори за кредит се регламентират в Закон за задълженията и договорите и Граждански процесуален кодекс.

При забава на дължимите суми по заемът Ви първото, което банковата институция предприема стандартно е обаждане по телефона за подсещане, че трябва да се извърши дължимото плащане. Втората стъпка е да бъде изпратена официална покана по пощата за осъществяване на доброволно плащане. В тази покана е определен срок, в който това трябва да бъде извършено. След изтичане на посоченият от банката срок се пристъпва към принудително изпълнение на задължението като го прави предсрочно изискуемо. Обикновено, когато заемът не е обезпечен под никаква форма – ипотека на недвижим имот, поръчителство, залог на активи и т.н. се подписва Запис на заповед. Този документ значително улеснява процедурата по обезпечаване на вземането, тъй като чрез него банката се сдобива с изпълнителен лист от съда, без да е образувано дело. Повече информация за това как банката си гарантира изплащането на потребителски кредит без обезпечение може да прочетете тук.

Според ГПК принудителното изпълнение може да бъде насочено, както към движимото и недвижимото имущество на некоректният платец, така и към негово вземания –напр. работна заплата. Това е регламентирано в чл.397 (1) от ГПК. Обезпечението се извършва чрез запор на недвижими вещи и вземания на длъжника, с налагане на възбрана на недвижим имот или чрез други подходящи мерки, определени от съда. Банката-кредитор може да насочи изпълнението на върху всяка вещ или вземане на длъжника. Важно е също така да знаете, че освен главницата, лихвите, таксите трябва да заплатите и съдебните разноски по заведеното дело, което увеличава размерът на дълга.

Съветваме Ви да се посетите обслужващата Ви банкова институция и да се опитате да предоговорите условията по заемът Ви – напр. увеличите срокът на кредита чрез което ще постигнете по-нисък размер на дължимата месечна погасителна вноска.

Надяваме се, че сме отговорили на въпросът Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте. Съпругът ми е поръчител по потребителски кредит по който е спряно да се внася. След известно време пристигна покана за доброволно изпълнение. Последваха запорни нареждания от ЧСИ. Работодателят му започна да превежда сумата определена по чл.446 и така до момента в който ЧСИ му запорира цялото трудово възнаграждение. В момента как трябва да постъпим?
В Глава 14 от Граждански процесуален кодекс са регламентирани начините, по които се осъществява изпълнението на паричните вземания. Според българското законодателство не може да бъде одържан целият размер на работната заплата, чрез което да бъдат обслужвани задълженията, произтичащи от поръчителството. В чл. 446 е посочено каква е максималната сума, която може да Ви бъде отнета за изплащане на задълженията. Несеквертируемият доход е този, който Ви се полага, за да може да задоволите най-необходимите си потребности. Ако е насочено принудително изпълнение върху работна заплата, това действие може да бъде извършено единствено ако получаваното месечно трудово възнаграждение е по-голямо от минималната работна заплата за страната. Значение също така има и фактът дали лицето е семейно. Поради тази причина ще Ви цитираме ГПК. Как се изчислява запора върху трудово възнаграждения може да намерите тук.

Също така в запорните съобщения следва да е посочен процент от заплатата, която ще се удържа. Цялата заплата не може да бъде одържана. Какви са съобръженията при изчисляване на несеквертируемия доход може да намерите тук.

За повече информация и съвет за действията, които трябва да предприемете в този случай Ви съветваме да се обърнете към услугите на адвокат.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде от полза.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.