кой е по-изгодния лизингов кредит за покупка на автомобил - с фиксирана или с плаваща лихва?

Здравейте, желая да получа информация кой е по-изгодния лизингов кредит за покупка на автомобил - с фиксирана или с плаваща лихва. С оглед на тенденциите за намаляване на лихвите по кредитите, както и намаления рисков фактор на страната ни в момента, не е ли по-изгодно кредита да бъде с плаващ лихвен процент. Става въпрос за кредит за период от 4 години.

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Въпросът за изборът на лихва по заема и конкретно дали тя да бъде фиксирана или плаваща стой на преден план, особено при заемите с по-голям срок на изплащане. И двата вида лихви имат своите предимства и недостатъци. Заемите с фиксирана лихва са по-скоро подходящи когато очакванията са, че годишните лихвени проценти ще се повишават във времето. Разбира се фиксирана лихва в чист вид не съществува, т.е. такава се среща, но се прилага за кратък период от време – обикновено през първите 1-2 години от срока на заема. След това кредита се ценообразува според променливата лихва по него. При сключване на заем с фиксирана лихва в случай на спад на годишните лихви кредитополучателя ще продължи да изплаща своя кредит по лихвата, по която е подписан договора.

Противоположен е характера на плаващата лихва. Тя също има своите предимства и недостатъци. Банките, прилагащи заеми с плаваща лихва използват за нейното формиране следния модел: Фиксиран компонент + променлив компонент. Като фиксиран компонент обикновено банките определят даден процент надбавка, а за променливия избират най-вече базов (банков) лихвен процент (БЛП), 3-месечен или 6-месечен LIBOR/EURIBOR или ОЛП. Всичките тези базови индекси, участващи в образуване на лихвения процент по кредита са цената на ресурса за банката, поради което тя прибавя надбавка. Практиката при този вид лихви показва, че понижаването стойността на базовия индекс, сформиращ годишния лихвен процент по кредита може да не доведе до понижаване и на лихвените условия по него. Това е така, тъй като банката може да промени размера на надбавката над индекса, с цел компенсиране на спада. Надбавката над този басов индекс представлява най-вече рискът, който кредитиращата институция поема при отпускане на заема. Силно се надяваме в условия на понижени базови индекси и по-висок кредитен рейтинг на страната ни да коригира лихвите по кредитите в посока надолу. Повече информация по темата може да намерите тук.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде от полза.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.