Съвети

  • Каква пенсия можем да очакваме

    Темата с пенсионирането и получаване на заместващ доход на старини е болезнена тема за много от нас. Няма да излъжем, ако кажем, че по-голямата част са на мнение, че няма да доживеят до пенсионна възраст. По данни на наше проучване, направено преди няколко месеца 74% отговарят, че не са изчислявали

Финансови новини