Карол Капитъл Мениджмънт - Взаимни фондове - доходност, сравнение, история, котировки, проспекти
ФОРУМ За нас Реклама Профил
Каталог - 184 инвестиционни фонда от 24 управляващи дружества
Вижте също Каталог за:
Депозити
Сравнете
всички оферти за
Взаимни Фондове
DV Асет Мениджмънт Експат Асет Мениджмънт ЕАД Компас Инвест Райфайзен Асет Мениджмънт Стратегия Асет Мениджмънт
Pioneer Asset Management Елана Фонд Мениджмънт Конкорд Асет Мениджмънт Райфайзен Капиталанлаге Гезелшафт Тексим Асет Мениджмънт
Аларик Капитал ЕФ Асет Мениджмънт ОББ Асет Мениджмънт Реал Финанс Асет Мениджмънт Тренд Асет Мениджмънт АД
Алфа Асет Мениджмънт Златен Лев Капитал ОТП Фонд Мениджмънт СГАМ Люксембург ЦКБ Асетс Мениджмънт
Астра Асет Мениджмънт АД Инвест Фонд Мениджмънт Пиреос асет мениджмънт АДУВФ Селект Асет Мениджмънт Юг Маркет Фонд Мениджмънт
Варчев Мениджинг Компании Капман Асет Мениджмънт ПФБК Асет Мениджмънт Скай Управление на Активи Юробанк И Еф Джи Фанд Мениджмънт Къмпъни (ЛЮКС)
ДСК Управление на активи Карол Капитъл Мениджмънт
КАРОЛ КАПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ
Инвестиционен профил на фонда (Риск) Вижте

* Емисионната цена и Цената за обратно изкупуване са за 1 дял/акция.
Емисионна цена = НСА/1 дял или акция + Разход по емисията (ако е предвиден такъв, % от НСА/1 дял или акция)
Цена за обратно изкупуване = НСА/1 дял или акция - Разход по обратното изкупуване (ако е предвиден такъв, % от НСА/1 дял или акция)
НСА - Нетната стойност на активите е разликата между пазарната стойност на активите в портфейла на фонда и задълженията му по баланса.
* Таксата управление при взаимните фондове се отчислява от средната годишна нетна стойност на активите на фонда и не се заплаща отделно.

Важно:
** Предложеното сравнение на фондовете, както и графичното изразяване на стойността на дяловете/акциите е само за лична информация. Представената информация не бива да се счита, като предложение за инвестиране или съвет за такова.
** Посочените доходности са минали и нямат отношение към бъдещите резултати от дейността на фондовете.
** Доходността от инвестицията не е гарантирана и е такава, каквото се постигне, когато инвеститорът продаде своите дялове/акции.
** Инвестицията във фонд не се гарантира по никакъв начин, както от управляващото дружество, така и от Гаранционен фонд или от законодателството в страната.
** Инвестирането в колективна схема е риск за инвеститора. Печалбите не са гарантирани и съществува възможност той да не възстанови в пълен размер вложената сума.
** Разпределянето на дивидент от фондовете е само възможност и не следва да се приема, като гарантиран доход за инвеститора.
** Информацията поместена на сайта се базира на публично достъпни официални източници предоставени от управляващите дружествата за управляваните от тях фондове.

Правата върху сравнителната таблица са собственост на МОИТЕ ПАРИ ООД. Публикуването, позоваването или препечатването на данни без изричното разрешение на МОИТЕ ПАРИ ООД ще бъде преследвано по съдебен път.

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня