ФОРУМ За нас Реклама Профил
Каталог - 183 инвестиционни фонда от 24 управляващи дружества
Вижте също Каталог за:
Депозити
Сравнете
всички оферти за
Взаимни Фондове
DV Асет Мениджмънт ДСК Управление на активи Капман Асет Мениджмънт Пиреос асет мениджмънт АДУВФ Стандарт Асет Мениджмънт
Pioneer Asset Management Експат Асет Мениджмънт ЕАД Карол Капитъл Мениджмънт ПФБК Асет Мениджмънт Стратегия Асет Мениджмънт
Аврора Кепитъл Елана Фонд Мениджмънт Компас Инвест Райфайзен Асет Мениджмънт Тексим Асет Мениджмънт
Актива Асет Мениджмънт ЕФ Асет Мениджмънт Конкорд Асет Мениджмънт Райфайзен Капиталанлаге Гезелшафт Тренд Асет Мениджмънт АД
Аларик Капитал Загора Финакорп Асет Мениджмънт Нюуей Асет Мениджмънт Реал Финанс Асет Мениджмънт Ултима Капитал Мениджмънт
Алфа Асет Мениджмънт Златен Лев Капитал ОББ Асет Мениджмънт СГАМ Люксембург ЦКБ Асетс Мениджмънт
Астра Асет Мениджмънт АД Инвест Фонд Мениджмънт Оверон финанс Селект Асет Мениджмънт Юг Маркет Фонд Мениджмънт
Варчев Мениджинг Компании Интеркарт Инвестмънтс ОТП Фонд Мениджмънт Скай Управление на Активи Юробанк И Еф Джи Фанд Мениджмънт Къмпъни (ЛЮКС)
Инвестиционен профил на фонда (Риск) Вижте
Управляващо
дружество
Име на фонда Тип История на цени и доходност Такса управле-
ние
Доходност от началото
на годината
Доходност
за последните
12 месеца
Доходност
от началото
на публично предлагане
Стандартно отклонение Запитване
Аларик Капитал АД Aларик-Хибриден Депозит ДФ В 1.50% 1.76% 1.71% 1.30% 0.44%
Аларик Капитал АД Аврора Кепитъл - Балансиран ДФ Б 1.50% -7.74% -13.69% -11.81% 25.24%
Карол Капитъл Мениджмънт ЕАД Адванс Възможности в Нова Европа ДФ В 2.50% 8.46% 17.66% -0.65% 10.08%
Карол Капитъл Мениджмънт ЕАД Адванс Източна Европа ДФ В 2.50% 1.76% 13.97% -2.20% 11.12%
Карол Капитъл Мениджмънт ЕАД Адванс Инвест ДФ В 2.50% 10.85% 30.16% 1.26% 10.38%
Алфа Асет Мениджмънт ЕАД Алфа SOFIX Индекс ДФ В 1.00% 8.22% 36.75% -4.48% 10.54%
Алфа Асет Мениджмънт ЕАД Алфа Избрани Акции ДФ В 2.50% 6.59% 31.76% -5.90% 9.79%
Алфа Асет Мениджмънт ЕАД Алфа Индекс Имоти ДФ В 1.50% 4.58% 11.67% -1.38% 9.87%
Астра Асет Мениджмънт АД Астра Кеш ДФ Н 0.75% 0.29% 1.97% 3.61% 0.74%
Астра Асет Мениджмънт АД Астра Комодити ДФ В 2.00% -2.07% 2.06% -12.77% 9.45%
Астра Асет Мениджмънт АД Астра Плюс ДФ В 3.00% 3.82% 3.98% -1.28% 4.87%
DV Асет Мениджмънт ЕАД Ди Ви Динамик ДФ В 1.80% 6.87% 7.40% -1.78% 8.06%
DV Асет Мениджмънт ЕАД Ди Ви Евробонд ДФ Н 1.20% -0.04% -10.79% 1.89% 6.51%
DV Асет Мениджмънт ЕАД Ди Ви Хармония ДФ Б 1.80% 1.26% -5.35% -0.57% 5.09%
ДСК Управление на активи АД ДСК Баланс ДФ Б 2.50% 5.56% 13.88% 2.83% 4.29%
ДСК Управление на активи АД ДСК Евро Актив ДФ Н 1.25% 1.06% 2.13% 2.86% 0.67%
ДСК Управление на активи АД ДСК Имоти ДФ В 2.50% 1.35% 5.24% -1.03% 1.81%
РЕКЛАМА
ДСК Управление на активи АД ДСК Растеж ДФ В 3.00% 9.90% 32.33% 0.05% 5.64%
ДСК Управление на активи АД ДСК Стандарт ДФ Н 1.00% 0.24% 0.75% 4.24% 0.99%
Експат Асет Мениджмънт ЕАД Експат Бондс ДФ Н 0.90% -0.20% 7.28% 6.57% 5.04%
Експат Асет Мениджмънт ЕАД Експат Глоубъл Екуитис ДФ В 1.90% 1.37% 16.13% 1.98% 12.49%
Експат Асет Мениджмънт ЕАД Експат Имърджинг Маркетс Стокс ДФ В 1.90% 4.09% 12.03% -1.94% 12.14%
Елана Фонд Мениджмънт АД Елана Балансиран Долар Фонд ДФ Б 2.50% 2.78% 10.71% 2.65% 4.10%
Елана Фонд Мениджмънт АД Елана Балансиран Евро Фонд ДФ Б 2.50% 1.32% 5.91% 2.58% 3.08%
Елана Фонд Мениджмънт АД Елана Високодоходен Фонд АД ИД В 3.00% 5.81% 16.45% 1.14% 7.04%
Елана Фонд Мениджмънт АД Елана Еврофонд ДФ Н 0.75% 0.84% 4.12% 4.62% 0.91%
Елана Фонд Мениджмънт АД Елана Фонд Свободни пари ДФ Н 0.65% 0.19% 1.12% 4.84% 0.18%
РЕКЛАМА
ЕФ Асет Мениджмънт АД ЕФ Принсипал ДФ Б 2.00% -0.14% -1.16% 0.44% 2.94%
Златен Лев Капитал АД Златен Лев ДФ В 3.00% 7.80% 20.30% 3.85% 9.34%
Инвест Фонд Мениджмънт АД Инвест Актив ДФ В 3.00% -0.80% -2.80% -11.24% 39.57%
Инвест Фонд Мениджмънт АД Инвест Класик ДФ Б 3.00% -1.13% -1.80% -3.48% 27.58%
Капман Асет Мениджмънт АД Капман Капитал ДФ Б 1.90% 0.37% 9.17% 6.78% 3.09%
Капман Асет Мениджмънт АД Капман Макс ДФ В 2.50% 0.49% 9.70% 2.85% 3.47%
Капман Асет Мениджмънт АД Капман Фикс ДФ Б 0.72% 0.55% 4.89% 2.97% 1.53%
Компас Инвест АД Компас Глобъл Трендс ДФ В 0.50% 2.79% 6.00% 2.50% 7.64%
Компас Инвест АД Компас Евростабилност ДФ Н 1.20% 3.67% 2.36% 0.80% 3.81%
Компас Инвест АД Компас Прогрес ДФ В 2.80% 2.88% 2.62% -11.77% 5.84%
Компас Инвест АД Компас Стратегия ДФ Б 2.40% 2.80% 1.47% -3.48% 5.21%
Конкорд Асет Мениджмънт АД Конкорд Фонд - 1 ДФ Б 1.00% -1.32% 6.79% 4.18% 3.46%
Конкорд Асет Мениджмънт АД Конкорд Фонд - 2 ДФ В 3.00% 3.30% 17.70% -0.20% 7.90%
Конкорд Асет Мениджмънт АД Конкорд Фонд - 4 ЕНЕРГЕТИКА ДФ В 3.00% -6.77% 11.81% -2.59% 14.78%
Конкорд Асет Мениджмънт АД Конкорд Фонд - 5 Централна и Източна Европа ДФ В 3.00% 0.43% 3.95% -2.61% 8.05%
Конкорд Асет Мениджмънт АД Конкорд Фонд - 6 Паричен ДФ Н 0.85% 0.11% 0.61% 4.27% 0.02%
ОББ Асет Мениджмънт АД ОББ Балансиран Фонд ДФ Б 2.00% 5.45% 18.71% 4.68% 5.03%
ОББ Асет Мениджмънт АД ОББ Патримониум земя ДФ В 2.50% 0.41% 6.71% 7.07% 5.41%
ОББ Асет Мениджмънт АД ОББ Платинум Облигации ДФ Н 0.75% 0.35% 1.32% 3.34% 0.70%
ОББ Асет Мениджмънт АД ОББ Премиум Акции ДФ В 2.50% 10.31% 34.72% 2.49% 8.03%
ПФБК Асет Менджмънт АД ПИБ Авангард ДФ В 3.00% 3.83% 25.39% -4.85% 9.43%
ПФБК Асет Менджмънт АД ПИБ Гарант ДФ Н 1.50% 2.28% 8.18% 3.06% 1.58%
ПФБК Асет Менджмънт АД ПИБ Класик ДФ Б 2.50% 3.77% 21.83% -0.35% 3.66%
Пиреос Асет Мениджмънт АДУВФ Пиреос местен балансиран фонд Б 1.75%
Пиреос Асет Мениджмънт АДУВФ Пиреос универсален балансиран фонд Б 0.20%
Пиреос Асет Мениджмънт АДУВФ Пиреос универсален консервативен фонд Н 0.20%
Пиреос Асет Мениджмънт АДУВФ Пиреос универсален фонд растеж В 0.20%
Пиреос Асет Мениджмънт АДУВФ Пиреос фонд от акции на динамично развиващи се местни компании В 2.00%
Пиреос Асет Мениджмънт АДУВФ Пиреос фонд от акции на местни компании В 2.00%
Стратегия Асет Мениджмънт АД Престиж ДФ Б 2.50% -1.11% 4.42% -2.90% 4.38%
Райфайзен Асет Мениджмънт ЕАД Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд ДФ Б 2.30%
Райфайзен Асет Мениджмънт ЕАД Райфайзен (България) Балансиран Фонд ДФ Б 2.30%
Райфайзен Асет Мениджмънт ЕАД Райфайзен (България) Фонд Акции ДФ В 2.85%
Райфайзен Асет Мениджмънт ЕАД Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро ДФ Н 2.00%
Райфайзен Асет Мениджмънт ЕАД Райфайзен (България) Фонд Облигации ДФ Н 1.50%
Райфайзен Асет Мениджмънт ЕАД Райфайзен (България) Фонд Паричен пазар ДФ Н 0.75%
Реал Финанс Асет Мениджмънт АД Реал Финанс Балансиран Фонд ДФ Б 3.00%
Селект Асет Мениджмънт ЕАД Селект Баланс АД ИД Б 2.00% 0.29% 4.87% 2.95% 2.53%
Селект Асет Мениджмънт ЕАД Селект Облигации ДФ Н 1.00% 0.85% 3.86% 4.61% 1.25%
Селект Асет Мениджмънт ЕАД Селект Регионал ДФ В 2.50% 2.37% 19.55% -2.39% 8.01%
Скай Управление на Активи АД Скай Глобал ETFs ДФ В 2.00% 5.60% 13.18% 1.74% 11.52%
Скай Управление на Активи АД Скай Нови Акции ДФ В 3.00% 7.71% 7.65% -2.81% 10.15%
Скай Управление на Активи АД Скай Финанси ДФ В 3.00% 6.26% 16.69% -8.60% 14.53%
Конкорд Асет Мениджмънт АД Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд ДФ В 2.50% -0.76% 3.09% -9.56% 3.68%
Конкорд Асет Мениджмънт АД Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд ДФ В 3.00% 1.22% 7.01% -8.53% 4.10%
Конкорд Асет Мениджмънт АД Стандарт Инвестмънт Международен Фонд ДФ В 3.00% 1.44% 2.30% -18.63% 8.21%
Тексим Асет Мениджмънт ЕАД Тексим Балкани ДФ В 3.00% 5.91% 5.78% -4.76% 6.86%
Тексим Асет Мениджмънт ЕАД Тексим България ДФ В 3.00% 1.72% 6.25% -5.46% 6.27%
Тексим Асет Мениджмънт ЕАД Тексим Парични Пазари ДФ Н 0.50% -0.38% -1.17% -2.17% 0.11%
Тренд Асет Мениджмънт АД Тренд Балансиран Фонд Б 2.25% -0.83% -3.84% 0.08% 1.00%
Тренд Асет Мениджмънт АД Тренд Фонд Акции В 3.25% -1.02% -3.16% -0.44% 0.98%
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД ЦКБ Актив ДФ Б 2.50% 0.93% -1.52% 0.26% 9.34%
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД ЦКБ Лидер ДФ В 3.00% 1.50% 0.42% -1.53% 9.14%
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД ЮГ Маркет Максимум ДФ В 3.00% 4.63% 22.86% 5.21% 4.82%
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД ЮГ Маркет Оптимум ДФ Б 2.00% 3.54% 15.16% 4.81% 3.59%
                   

* Емисионната цена и Цената за обратно изкупуване са за 1 дял/акция.
Емисионна цена = НСА/1 дял или акция + Разход по емисията (ако е предвиден такъв, % от НСА/1 дял или акция)
Цена за обратно изкупуване = НСА/1 дял или акция - Разход по обратното изкупуване (ако е предвиден такъв, % от НСА/1 дял или акция)
НСА - Нетната стойност на активите е разликата между пазарната стойност на активите в портфейла на фонда и задълженията му по баланса.
* Таксата управление при взаимните фондове се отчислява от средната годишна нетна стойност на активите на фонда и не се заплаща отделно.

Важно:
** Предложеното сравнение на фондовете, както и графичното изразяване на стойността на дяловете/акциите е само за лична информация. Представената информация не бива да се счита, като предложение за инвестиране или съвет за такова.
** Посочените доходности са минали и нямат отношение към бъдещите резултати от дейността на фондовете.
** Доходността от инвестицията не е гарантирана и е такава, каквото се постигне, когато инвеститорът продаде своите дялове/акции.
** Инвестицията във фонд не се гарантира по никакъв начин, както от управляващото дружество, така и от Гаранционен фонд или от законодателството в страната.
** Инвестирането в колективна схема е риск за инвеститора. Печалбите не са гарантирани и съществува възможност той да не възстанови в пълен размер вложената сума.
** Разпределянето на дивидент от фондовете е само възможност и не следва да се приема, като гарантиран доход за инвеститора.
** Информацията поместена на сайта се базира на публично достъпни официални източници предоставени от управляващите дружествата за управляваните от тях фондове.

Правата върху сравнителната таблица са собственост на МОИТЕ ПАРИ ООД. Публикуването, позоваването или препечатването на данни без изричното разрешение на МОИТЕ ПАРИ ООД ще бъде преследвано по съдебен път.
Свързани статии

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня