Резултати от търсене:

ЮГ Маркет Максимум ДФ

  • Банка: Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 5/3/2018
История за последният 1 месец   (25.4.2018 г.-25.5.2018 г.)
Легенда:
  • ЮГ Маркет Максимум ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес1.69BGN
От началото на годината-3.42%
За последните 12 месеца-5.34%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)4.58%
Стандартно отклонение6.76%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Умерен до висок
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Служебен номер
MF000038