Резултати от търсене:

ЮГ Маркет Максимум ДФ

  • Банка: Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 9/11/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2018 г.-19.10.2018 г.)
Легенда:
  • ЮГ Маркет Максимум ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес1.64BGN
От началото на годината-6.18%
За последните 12 месеца-8.06%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)4.18%
Стандартно отклонение5.50%

Тип фонд
Фонд в акции
Инвестиционен риск
Умерен до висок
Инвестиране (регион)
• България
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000038