Резултати от търсене:

Ди Ви Съкровище

  • Банка: DV Асет Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 6/26/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2018 г.-19.10.2018 г.)
Легенда:
  • Ди Ви Съкровище (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес22.86BGN
От началото на годината-4.47%
За последните 12 месеца-6.60%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)1.22%
Стандартно отклонение3.74%

Тип фонд
Балансиран
Инвестиционен риск
Умерен
Инвестиране (регион)
• Глобален
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000247