Резултати от търсене:

Ди Ви Съкровище

  • Банка: DV Асет Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 4/20/2018
История за последният 1 месец   (25.4.2018 г.-25.5.2018 г.)
Легенда:
  • Ди Ви Съкровище (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес23.48BGN
От началото на годината-1.86%
За последните 12 месеца-4.03%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)1.52%
Стандартно отклонение1.38%

Тип фонд
Балансиран
Инвестиционен риск
Умерен
Инвестиране (регион)
• Глобален
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Служебен номер
MF000247