Резултати от търсене:

Райфайзен (България) Глобален Микс ДФ

  • Банка: Райфайзен Асет Мениджмънт ЕАД
  • Последна промяна: 5/11/2018
История за последният 1 месец   (25.4.2018 г.-25.5.2018 г.)
Легенда:
  • Райфайзен (България) Глобален Микс ДФ (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес1.03EUR
От началото на годината0.07%
За последните 12 месеца0.99%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)1.23%
Стандартно отклонение2.58%

Тип фонд
Балансиран
Инвестиционен риск
Нисък до умерен
Инвестиране (регион)
• Глобален
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Служебен номер
MF000034