Каталог - 179 Взаимни фонда от 32 управляващи дружества

Филтрирай по:
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление
От началото на годината
Стандартно отклонение
Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.00%

От началото на годината

-4.35%

Стандартно отклонение

3.60%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.79%

От началото на годината

-6.35%

Стандартно отклонение

6.80%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.00%

От началото на годината

1.17%

Стандартно отклонение

1.49%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.79%

От началото на годината

-4.71%

Стандартно отклонение

3.74%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

1.76%

Стандартно отклонение

0.44%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

-9.55%

Стандартно отклонение

7.44%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-8.11%

Стандартно отклонение

6.87%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

-5.90%

Стандартно отклонение

4.73%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.75%

От началото на годината

0.72%

Стандартно отклонение

1.02%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-8.13%

Стандартно отклонение

9.22%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-6.80%

Стандартно отклонение

3.41%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.25%

От началото на годината

1.06%

Стандартно отклонение

0.67%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-2.59%

Стандартно отклонение

1.34%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-8.58%

Стандартно отклонение

5.94%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

-0.75%

Стандартно отклонение

0.46%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-6.69%

Стандартно отклонение

9.74%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-0.33%

Стандартно отклонение

10.85%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.90%

От началото на годината

-2.40%

Стандартно отклонение

3.63%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-0.42%

Стандартно отклонение

3.21%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-3.04%

Стандартно отклонение

3.03%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-6.11%

Стандартно отклонение

5.31%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-0.21%

Стандартно отклонение

0.71%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.65%

От началото на годината

0.07%

Стандартно отклонение

0.27%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-2.71%

Стандартно отклонение

3.70%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-0.78%

Стандартно отклонение

5.12%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-1.78%

Стандартно отклонение

8.06%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-9.63%

Стандартно отклонение

7.96%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-1.67%

Стандартно отклонение

3.78%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-3.99%

Стандартно отклонение

5.45%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.72%

От началото на годината

2.80%

Стандартно отклонение

1.24%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-9.59%

Стандартно отклонение

10.46%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.80%

От началото на годината

-1.97%

Стандартно отклонение

8.62%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-7.93%

Стандартно отклонение

9.01%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-5.99%

Стандартно отклонение

7.75%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.85%

От началото на годината

-3.11%

Стандартно отклонение

1.54%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.50%

От началото на годината

3.34%

Стандартно отклонение

13.50%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.20%

От началото на годината

1.51%

Стандартно отклонение

3.06%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.80%

От началото на годината

0.57%

Стандартно отклонение

4.90%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.40%

От началото на годината

0.65%

Стандартно отклонение

4.91%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

2.58%

Стандартно отклонение

3.34%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-1.16%

Стандартно отклонение

5.12%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

5.75%

Стандартно отклонение

12.50%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-4.72%

Стандартно отклонение

4.06%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.85%

От началото на годината

1.12%

Стандартно отклонение

1.04%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-6.62%

Стандартно отклонение

2.69%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-7.10%

Стандартно отклонение

6.14%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-0.28%

Стандартно отклонение

0.26%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-11.65%

Стандартно отклонение

5.40%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.75%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-9.14%

Стандартно отклонение

7.67%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.50%

От началото на годината

-4.13%

Стандартно отклонение

1.69%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-5.81%

Стандартно отклонение

4.27%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-3.71%

Стандартно отклонение

2.84%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-3.95%

Стандартно отклонение

2.45%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

0.00%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.15%

От началото на годината

-1.74%

Стандартно отклонение

2.36%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.40%

От началото на годината

-0.37%

Стандартно отклонение

0.28%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.20%

От началото на годината

-2.06%

Стандартно отклонение

11.35%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

1.83%

Стандартно отклонение

3.09%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.00%

От началото на годината

1.97%

Стандартно отклонение

1.28%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-9.32%

Стандартно отклонение

8.77%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-6.16%

Стандартно отклонение

9.64%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-9.66%

Стандартно отклонение

8.80%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-12.37%

Стандартно отклонение

10.50%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

1.96%

Стандартно отклонение

3.25%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-5.07%

Стандартно отклонение

4.19%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

2.17%

Стандартно отклонение

3.04%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.50%

От началото на годината

-1.41%

Стандартно отклонение

0.15%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.25%

От началото на годината

-3.10%

Стандартно отклонение

1.01%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.25%

От началото на годината

-3.16%

Стандартно отклонение

0.93%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-3.05%

Стандартно отклонение

3.30%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-4.68%

Стандартно отклонение

3.46%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-6.21%

Стандартно отклонение

5.50%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-3.56%

Стандартно отклонение

3.80%

Запитване