Каталог - 179 Взаимни фонда от 32 управляващи дружества

Филтрирай по:
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление
От началото на годината
Стандартно отклонение
Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.79%

От началото на годината

-2.55%

Стандартно отклонение

6.29%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.00%

От началото на годината

-0.01%

Стандартно отклонение

0.22%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.79%

От началото на годината

-2.04%

Стандартно отклонение

4.13%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.00%

От началото на годината

-1.61%

Стандартно отклонение

4.25%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

1.76%

Стандартно отклонение

0.44%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

-2.20%

Стандартно отклонение

8.09%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-1.57%

Стандартно отклонение

9.07%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

-0.80%

Стандартно отклонение

4.45%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-0.45%

Стандартно отклонение

0.78%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-0.55%

Стандартно отклонение

8.39%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-0.27%

Стандартно отклонение

5.60%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-2.47%

Стандартно отклонение

3.69%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.25%

От началото на годината

1.06%

Стандартно отклонение

0.67%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-1.64%

Стандартно отклонение

1.74%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-3.41%

Стандартно отклонение

5.08%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

-0.15%

Стандартно отклонение

0.37%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.90%

От началото на годината

-1.55%

Стандартно отклонение

3.86%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-3.51%

Стандартно отклонение

11.51%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-1.71%

Стандартно отклонение

11.00%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-0.51%

Стандартно отклонение

3.33%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-1.51%

Стандартно отклонение

2.62%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-1.91%

Стандартно отклонение

5.33%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-0.19%

Стандартно отклонение

0.51%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.65%

От началото на годината

0.14%

Стандартно отклонение

0.17%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-1.94%

Стандартно отклонение

4.59%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0.03%

Стандартно отклонение

6.44%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

1.78%

Стандартно отклонение

5.87%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-4.98%

Стандартно отклонение

6.90%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.90%

От началото на годината

1.06%

Стандартно отклонение

3.84%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

1.36%

Стандартно отклонение

5.82%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.72%

От началото на годината

1.27%

Стандартно отклонение

1.39%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-1.83%

Стандартно отклонение

7.99%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.80%

От началото на годината

-2.80%

Стандартно отклонение

7.19%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-3.30%

Стандартно отклонение

8.48%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

1.17%

Стандартно отклонение

7.72%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.85%

От началото на годината

-1.70%

Стандартно отклонение

1.71%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.50%

От началото на годината

3.71%

Стандартно отклонение

11.90%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.20%

От началото на годината

1.54%

Стандартно отклонение

3.00%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.80%

От началото на годината

2.59%

Стандартно отклонение

6.00%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.40%

От началото на годината

3.07%

Стандартно отклонение

6.00%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

2.10%

Стандартно отклонение

4.09%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0.30%

Стандартно отклонение

6.17%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-1.72%

Стандартно отклонение

11.03%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-1.58%

Стандартно отклонение

4.37%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.85%

От началото на годината

0.18%

Стандартно отклонение

0.05%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

0.87%

Стандартно отклонение

6.73%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

1.02%

Стандартно отклонение

3.83%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-0.55%

Стандартно отклонение

5.90%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-2.83%

Стандартно отклонение

3.36%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-6.81%

Стандартно отклонение

5.62%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-0.15%

Стандартно отклонение

0.33%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-5.07%

Стандартно отклонение

6.10%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.75%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-3.97%

Стандартно отклонение

7.53%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.50%

От началото на годината

-1.56%

Стандартно отклонение

1.62%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-3.13%

Стандартно отклонение

4.48%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.30%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

2.60%

Стандартно отклонение

4.07%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.00%

От началото на годината

0.63%

Стандартно отклонение

1.60%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-3.48%

Стандартно отклонение

8.30%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-0.84%

Стандартно отклонение

9.08%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0.09%

Стандартно отклонение

7.88%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0.98%

Стандартно отклонение

10.00%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

1.24%

Стандартно отклонение

4.26%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-2.39%

Стандартно отклонение

7.51%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

2.44%

Стандартно отклонение

4.86%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.50%

От началото на годината

-0.56%

Стандартно отклонение

0.13%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.25%

От началото на годината

-0.83%

Стандартно отклонение

1.43%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.25%

От началото на годината

-0.93%

Стандартно отклонение

1.69%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-2.05%

Стандартно отклонение

4.31%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-2.82%

Стандартно отклонение

5.24%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-1.18%

Стандартно отклонение

6.81%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-1.08%

Стандартно отклонение

5.26%

Запитване