Каталог - 179 Взаимни фонда от 32 управляващи дружества

Филтрирай по:
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление
От началото на годината
Стандартно отклонение
Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

1.76%

Стандартно отклонение

0.44%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

-12.20%

Стандартно отклонение

7.11%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-15.17%

Стандартно отклонение

8.22%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

-2.30%

Стандартно отклонение

5.59%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-0.48%

Стандартно отклонение

1.84%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-7.86%

Стандартно отклонение

9.75%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.00%

От началото на годината

-5.64%

Стандартно отклонение

3.46%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.79%

От началото на годината

-9.46%

Стандартно отклонение

7.59%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.00%

От началото на годината

1.38%

Стандартно отклонение

1.49%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.79%

От началото на годината

-5.54%

Стандартно отклонение

3.93%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-7.12%

Стандартно отклонение

3.49%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.25%

От началото на годината

1.06%

Стандартно отклонение

0.67%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-1.18%

Стандартно отклонение

1.63%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-9.38%

Стандартно отклонение

6.34%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

-0.99%

Стандартно отклонение

0.47%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-6.69%

Стандартно отклонение

9.74%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-0.33%

Стандартно отклонение

10.85%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.90%

От началото на годината

-2.40%

Стандартно отклонение

3.63%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

0.10%

Стандартно отклонение

3.41%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-4.36%

Стандартно отклонение

3.34%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-7.41%

Стандартно отклонение

6.22%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-0.87%

Стандартно отклонение

0.80%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.65%

От началото на годината

-0.07%

Стандартно отклонение

0.23%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-3.91%

Стандартно отклонение

3.68%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-1.05%

Стандартно отклонение

4.27%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-0.82%

Стандартно отклонение

7.96%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-8.44%

Стандартно отклонение

8.22%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-3.69%

Стандартно отклонение

4.29%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-5.56%

Стандартно отклонение

6.34%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.72%

От началото на годината

2.68%

Стандартно отклонение

1.32%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-11.79%

Стандартно отклонение

11.04%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.80%

От началото на годината

-7.96%

Стандартно отклонение

10.03%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-8.82%

Стандартно отклонение

9.57%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-6.34%

Стандартно отклонение

7.30%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.85%

От началото на годината

-3.77%

Стандартно отклонение

1.53%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.50%

От началото на годината

0.22%

Стандартно отклонение

15.68%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.20%

От началото на годината

0.05%

Стандартно отклонение

2.80%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.80%

От началото на годината

-3.13%

Стандартно отклонение

4.72%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.40%

От началото на годината

-2.92%

Стандартно отклонение

4.71%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

2.02%

Стандартно отклонение

3.31%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-2.95%

Стандартно отклонение

5.02%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-0.28%

Стандартно отклонение

11.92%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-7.04%

Стандартно отклонение

4.86%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.85%

От началото на годината

0.78%

Стандартно отклонение

1.11%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-8.57%

Стандартно отклонение

2.54%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-8.18%

Стандартно отклонение

6.44%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-0.34%

Стандартно отклонение

0.19%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-15.47%

Стандартно отклонение

5.35%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.75%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-11.70%

Стандартно отклонение

7.79%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.50%

От началото на годината

-5.16%

Стандартно отклонение

1.68%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-7.50%

Стандартно отклонение

4.28%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-3.96%

Стандартно отклонение

2.88%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-4.23%

Стандартно отклонение

2.53%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

0.00%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.15%

От началото на годината

-1.92%

Стандартно отклонение

2.78%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.40%

От началото на годината

-0.42%

Стандартно отклонение

0.26%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.20%

От началото на годината

-5.79%

Стандартно отклонение

14.09%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

2.12%

Стандартно отклонение

3.33%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.00%

От началото на годината

1.02%

Стандартно отклонение

1.53%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

11.43%

Стандартно отклонение

8.93%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-7.18%

Стандартно отклонение

9.57%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-12.01%

Стандартно отклонение

8.85%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-15.41%

Стандартно отклонение

11.48%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

0.26%

Стандартно отклонение

3.14%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-7.83%

Стандартно отклонение

4.34%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

1.40%

Стандартно отклонение

2.86%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.50%

От началото на годината

-1.72%

Стандартно отклонение

0.16%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.25%

От началото на годината

-4.31%

Стандартно отклонение

1.20%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.25%

От началото на годината

-4.32%

Стандартно отклонение

1.09%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-4.58%

Стандартно отклонение

3.17%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-6.30%

Стандартно отклонение

3.57%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-7.74%

Стандартно отклонение

4.27%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-1.49%

Стандартно отклонение

2.91%

Запитване