Каталог - 181 Взаимни фонда от 32 управляващи дружества

Филтрирай по:
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление
От началото на годината
Стандартно отклонение
Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.79%

От началото на годината

-2.41%

Стандартно отклонение

6.05%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.00%

От началото на годината

-0.05%

Стандартно отклонение

0.23%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.79%

От началото на годината

-2.73%

Стандартно отклонение

3.69%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.00%

От началото на годината

-2.31%

Стандартно отклонение

3.80%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

1.76%

Стандартно отклонение

0.44%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

-6.53%

Стандартно отклонение

7.30%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-4.41%

Стандартно отклонение

8.66%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

-3.00%

Стандартно отклонение

4.48%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.75%

От началото на годината

0.47%

Стандартно отклонение

0.83%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-0.89%

Стандартно отклонение

8.34%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

2.80%

Стандартно отклонение

6.13%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-4.22%

Стандартно отклонение

3.61%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.25%

От началото на годината

1.06%

Стандартно отклонение

0.67%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-2.09%

Стандартно отклонение

1.67%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-5.51%

Стандартно отклонение

5.07%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

-0.69%

Стандартно отклонение

0.41%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.90%

От началото на годината

-1.48%

Стандартно отклонение

3.31%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-1.36%

Стандартно отклонение

11.48%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-3.48%

Стандартно отклонение

10.48%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

0.49%

Стандартно отклонение

3.39%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-2.58%

Стандартно отклонение

2.73%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-3.74%

Стандартно отклонение

5.38%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-0.30%

Стандартно отклонение

0.58%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.65%

От началото на годината

0.14%

Стандартно отклонение

0.23%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-2.87%

Стандартно отклонение

4.82%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-0.84%

Стандартно отклонение

5.90%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-1.54%

Стандартно отклонение

6.30%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-8.69%

Стандартно отклонение

7.73%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-1.10%

Стандартно отклонение

4.05%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-1.00%

Стандартно отклонение

6.14%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.72%

От началото на годината

1.46%

Стандартно отклонение

1.42%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-5.79%

Стандартно отклонение

8.01%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.80%

От началото на годината

0.21%

Стандартно отклонение

7.10%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-4.85%

Стандартно отклонение

8.62%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-4.34%

Стандартно отклонение

8.10%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.85%

От началото на годината

-2.05%

Стандартно отклонение

1.67%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.50%

От началото на годината

11.92%

Стандартно отклонение

12.06%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.20%

От началото на годината

1.18%

Стандартно отклонение

3.91%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.80%

От началото на годината

1.30%

Стандартно отклонение

6.18%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.40%

От началото на годината

1.22%

Стандартно отклонение

6.30%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

2.68%

Стандартно отклонение

4.23%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-1.65%

Стандартно отклонение

6.25%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

6.21%

Стандартно отклонение

11.56%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-3.52%

Стандартно отклонение

4.27%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.85%

От началото на годината

0.32%

Стандартно отклонение

0.23%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

1.44%

Стандартно отклонение

6.63%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-4.56%

Стандартно отклонение

2.98%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-5.10%

Стандартно отклонение

5.96%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-0.24%

Стандартно отклонение

0.33%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-8.25%

Стандартно отклонение

5.55%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.75%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-6.28%

Стандартно отклонение

7.27%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.50%

От началото на годината

-2.93%

Стандартно отклонение

1.65%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-4.24%

Стандартно отклонение

4.18%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-1.18%

Стандартно отклонение

3.09%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-1.39%

Стандартно отклонение

0.00%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

0.00%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.15%

От началото на годината

0.05%

Стандартно отклонение

2.58%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.40%

От началото на годината

-0.24%

Стандартно отклонение

0.32%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.20%

От началото на годината

2.85%

Стандартно отклонение

11.07%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

2.70%

Стандартно отклонение

3.74%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.00%

От началото на годината

0.96%

Стандартно отклонение

1.48%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-7.91%

Стандартно отклонение

8.20%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-3.02%

Стандартно отклонение

8.88%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-6.17%

Стандартно отклонение

8.40%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-6.99%

Стандартно отклонение

10.32%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

0.89%

Стандартно отклонение

3.96%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-4.25%

Стандартно отклонение

5.23%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

1.79%

Стандартно отклонение

3.76%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.50%

От началото на годината

-0.80%

Стандартно отклонение

0.11%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.25%

От началото на годината

-1.82%

Стандартно отклонение

0.59%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.25%

От началото на годината

-1.85%

Стандартно отклонение

0.77%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-1.85%

Стандартно отклонение

3.84%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-2.94%

Стандартно отклонение

4.54%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-4.43%

Стандартно отклонение

6.11%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-2.04%

Стандартно отклонение

4.56%

Запитване