Каталог - 179 Взаимни фонда от 32 управляващи дружества

Филтрирай по:
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление
От началото на годината
Стандартно отклонение
Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.79%

От началото на годината

-3.07%

Стандартно отклонение

5.93%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.00%

От началото на годината

-0.02%

Стандартно отклонение

0.13%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.79%

От началото на годината

-2.65%

Стандартно отклонение

3.50%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.00%

От началото на годината

-2.45%

Стандартно отклонение

3.59%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

1.76%

Стандартно отклонение

0.44%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

-6.58%

Стандартно отклонение

8.54%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-7.45%

Стандартно отклонение

6.95%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

-4.23%

Стандартно отклонение

4.70%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.75%

От началото на годината

1.24%

Стандартно отклонение

4.14%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-4.98%

Стандартно отклонение

8.60%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-4.71%

Стандартно отклонение

3.48%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.25%

От началото на годината

1.06%

Стандартно отклонение

0.67%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-2.09%

Стандартно отклонение

1.35%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-6.04%

Стандартно отклонение

5.83%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

-0.92%

Стандартно отклонение

0.41%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.90%

От началото на годината

-2.24%

Стандартно отклонение

2.89%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-0.13%

Стандартно отклонение

11.54%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-5.36%

Стандартно отклонение

9.65%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-1.09%

Стандартно отклонение

3.18%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-2.53%

Стандартно отклонение

2.76%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-5.36%

Стандартно отклонение

5.09%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-0.19%

Стандартно отклонение

0.62%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.65%

От началото на годината

0.02%

Стандартно отклонение

0.26%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-2.52%

Стандартно отклонение

4.50%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-1.09%

Стандартно отклонение

5.66%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-1.36%

Стандартно отклонение

8.19%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-9.24%

Стандартно отклонение

8.00%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.90%

От началото на годината

-1.41%

Стандартно отклонение

4.03%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-2.73%

Стандартно отклонение

5.96%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

0.72%

От началото на годината

2.25%

Стандартно отклонение

1.39%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-7.19%

Стандартно отклонение

9.09%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.80%

От началото на годината

-0.27%

Стандартно отклонение

7.09%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-8.34%

Стандартно отклонение

8.65%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-5.95%

Стандартно отклонение

7.80%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.85%

От началото на годината

-2.43%

Стандартно отклонение

1.53%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.50%

От началото на годината

9.66%

Стандартно отклонение

12.03%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.20%

От началото на годината

1.19%

Стандартно отклонение

4.23%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.80%

От началото на годината

0.03%

Стандартно отклонение

6.17%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.40%

От началото на годината

0.62%

Стандартно отклонение

6.21%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.00%

От началото на годината

2.22%

Стандартно отклонение

4.14%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-1.85%

Стандартно отклонение

5.90%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

6.32%

Стандартно отклонение

11.42%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-5.43%

Стандартно отклонение

4.31%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.85%

От началото на годината

0.49%

Стандартно отклонение

0.37%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-5.51%

Стандартно отклонение

2.93%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-3.44%

Стандартно отклонение

5.54%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-0.19%

Стандартно отклонение

0.28%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-9.81%

Стандартно отклонение

5.81%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.75%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.20%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-8.12%

Стандартно отклонение

7.34%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

1.50%

От началото на годината

-3.40%

Стандартно отклонение

1.65%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-5.00%

Стандартно отклонение

4.18%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-1.99%

Стандартно отклонение

2.82%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.75%

От началото на годината

-2.21%

Стандартно отклонение

0.00%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.50%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

0.00%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.15%

От началото на годината

-0.19%

Стандартно отклонение

2.29%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.40%

От началото на годината

-0.18%

Стандартно отклонение

0.30%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.20%

От началото на годината

2.42%

Стандартно отклонение

11.68%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

0,00%

Стандартно отклонение

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

1.71%

Стандартно отклонение

3.67%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

1.00%

От началото на годината

1.60%

Стандартно отклонение

1.36%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-9.94%

Стандартно отклонение

8.44%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-2.56%

Стандартно отклонение

9.16%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-10.03%

Стандартно отклонение

8.67%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-10.87%

Стандартно отклонение

10.21%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

1.06%

Стандартно отклонение

3.82%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-4.55%

Стандартно отклонение

5.40%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

1.27%

Стандартно отклонение

3.70%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

0.50%

От началото на годината

-1.13%

Стандартно отклонение

0.15%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.25%

От началото на годината

-2.50%

Стандартно отклонение

0.65%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.25%

От началото на годината

-2.53%

Стандартно отклонение

0.78%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

2.50%

От началото на годината

-3.20%

Стандартно отклонение

3.47%

Запитване
Управляващо дружество
Име на фонда
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-4.45%

Стандартно отклонение

3.74%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

3.00%

От началото на годината

-4.39%

Стандартно отклонение

5.68%

Запитване
Управляващо дружество
Такса управление

2.00%

От началото на годината

-3.11%

Стандартно отклонение

4.16%

Запитване