Кандидатствайте за: БАКБ - Преференциален ипотечен кредит с 2,70% лихва за покупка на имот, чието строителство е финансирано от БАКБ или е собственост на БАКБ (или нейно дъщерно дружество) - BGN
с помощта на професионалните съвети на консултантите от Кредитланд
Данни за искания кредит
Данни за ипотекирания имот
Данни за кредитоискателя
Месечен доход в лева (след приспадане на данъци и осигуровки)
От трудов договор
От граждански договор и хонорари/ от договори за управление и контрол/ от собствен бизнес/свободна практика
Други гарантирани доходи/от пенсия, наем/
Задължения към кредитори в лева/вноски по заеми, кредитни карти, лизинг/
Допълнителна информация