Българо - Американска Кредитна Банка
Телефон за връзка с нас от цялата страна: 2 9658 377
Website: www.bacb.bg
Клонова мрежа:

Офис Славянска
София, ул. „Славянска” 2
тел.: 02/ 965-83-91; 02/ 965-82-38

Офис Раковски
София, ул. „Георги С. Раковски” 193
тел.: 02/ 965-82-43; 02/ 965-82-49

Желая представител на Българо-Американска Кредитна Банка да се свърже с мен.
Моля, оставете Вашите контакти:
Имена
Мобилен телефон
Код и телефон за контакт
Е-поща
Град
Предпочитание за време за връзка с Вас
$(document).ready(function(){ var itemsToHide=["_ctl0_mvHeader","_ctl0_imgBtnLogo","_ctl0_imgBtnSecondLogo","_ctl0_lblTopHeader"]; $(itemsToHide).each(function(index,idElem){ $("#"+idElem).hide(); }); }); $("#myCheck").click(function(){ $("#HideShowArea").toggle("slow"); });