Кола на лизинг - резултати от търсенето:

Кепитъл Лизинг - Финансов лизинг на нови таксиметрови автомобили - ЮЛ - EUR

  • Банка: Кепитъл Лизинг
  • Последна промяна: 7/8/2008
Тип МПС
• Такси
Вид автомобил
Нов
Предназначение
Юридическо лице
Придобиване на собственост върху финансираното МПС
Лизинг
Валута
EUR
Код на продукта
AL000008