Резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Цена автомобила: 12000  Срок на кредита: 60  Сума на самоучастието: 2000  Вид автомобил: Нов  Предназначение: Физическо лице  Тип МПС: Лек  Вид сделка: Стандартен лизинг,Кредит