Бизнес кредити, фирмен кредит - резултати от търсенето:

Експресбанк - Кредит чрез Европейски фонд за микрофинансиране /ЕПМФ/ - EUR

  • Банка: Експресбанк
  • Последна промяна: 7/18/2014
Цел на кредита
• Инвестиционни цели
• Оборотни средства
Цел на кредита - забележки
Кредит чрез Европейски фонд за микрофинансиране /ЕПМФ/
Програми за целево финансиране
Стандартен кредит
Валута
EUR
Договорена лихва
базов лихвен процент плюс договорена надбавка
Максимална сума
25,000 EUR
Минимална сума
5,000.00 EUR
Максимален срок на кредита (месеци)
10 години (120 месецa)
Минимален срок(месеци)
1 година (12 месецa)
Самоучастие
Да
Самоучастие - забележки
Да, за инвестиционни кредити - 15%
Тип обезпечение
стандартно, съгласно кредитната политика на банката
Предназначение
• Фирми
Предназначение - забележки
Предназначен за микро предприятия с персонал < 10 човека
Пазарно присъствие на кредитоискателя
От 1 до 3 години
Пазарно присъствие на кредитоискателя - забележки
Могат да кандидатстват търговци с минимум 1 година и половина дейност
Приходи от продажби на кредитоискателя (за последен отчетен период) - забележки
Приходите от продажба за последния отчетен период трябва да са <= 3 000 000 лв.
Код на продукта
BL000287