Бизнес кредити, фирмен кредит - резултати от търсенето:

Експресбанк - Кредит Партньор - Инвестиционен кредит - EUR

  • Банка: Експресбанк
  • Последна промяна: 7/18/2014
Цел на кредита
• Инвестиционни цели
Цел на кредита - забележки
Финансиране на инвестиционни проекти на малки и средни предприятия. Кредитите могат да бъдат използвани за инвестиране в търговски и офис площи: офиси, складове и магазини
Програми за целево финансиране
Стандартен кредит
Валута
EUR
Договорена лихва
базов лихвен процент плюс договорена надбавка
Гратисен период
До 6 месеца
Максимална сума
179,000 EUR
Минимална сума
5,000.00 EUR
Максимален срок на кредита (месеци)
10 години (120 месецa)
Минимален срок(месеци)
2 години (24 месецa)
Самоучастие
Да
Самоучастие - забележки
15%
Тип обезпечение
Ипотека на недвижима собственост - личен и фирмен имот;
Залог на машини и съоръжения, МПС, вземания и стоково-материални запаси
Предназначение
• Фирми
Предназначение - забележки
Предназначен за малки предприятия. Юридически лица с приходи от продажби между 50 000 лв. и 3 000 000 лв.
Пазарно присъствие на кредитоискателя
От 1 до 3 години
Пазарно присъствие на кредитоискателя - забележки
За Кредит Партньор могат да кандидатстват търговци с минимум 1 година и половина.дейност
Приходи от продажби на кредитоискателя (за последен отчетен период) - забележки
Приходите от продажба за последния отчетен период трябва да са над 50 000 лв.
Код на продукта
BL000046