Бизнес кредити, фирмен кредит - резултати от търсенето:

Пощенска банка - Кредити за лекари и стоматолози на свободна практика, клиники и аптеки - EUR

  • Банка: Пощенска банка
  • Последна промяна: 7/29/2019
Цел на кредита
• Инвестиционни цели
• Оборотни средства
Цел на кредита - забележки
Оборотни кредити на вноски
Инвестиционни кредити на вноски
Овърдрафт
Валута
EUR
Договорена лихва
от 3.00%
Максимална сума
200,000 EUR
Сума на кредита - забележки
Максимална сума до 100 000 лв.
Необезпечен овърдрафт до 40 000 лева, а обезпечен с недвижим имот до 100 000 лева
Максимален срок на кредита (месеци)
20 години (240 месецa)
Минимален срок(месеци)
1 година (12 месецa)
Срок на кредита - забележки
Максимален срок:
За кредитите с погасителни внсоки - до 120 месеца
Овърдрафт до 60 месеца с годишно подновяване
Самоучастие
Не
Тип обезпечение
Ипотека/залог върху недвижимо или движимо имущество (медицинска техника и оборудване), поръчителство от юридическо/и и/или физическо/и лице/а, други обезпечения, допустими по закон
Предназначение
• Физически лица
• Фирми
• Свободни професии
Предназначение - забележки
Юридически лица аптеки, медицински и дентални клиники, лекари и зъболекари
Приходи от продажби на кредитоискателя (за последен отчетен период) - забележки
до 3 000 000 лева
Код на продукта
BL000333