Бизнес кредити, фирмен кредит - резултати от търсенето:

Проспект Капитал - Бизнес кредит - BGN

  • Банка: Проспект Капитал
  • Последна промяна: 1/11/2019
Цел на кредита
• Стартиращ бизнес
• Инвестиционни цели
• Оборотни средства
Цел на кредита - забележки
Финансиране за:

- Стартиране на нов бизнес
- Развитие на нови обекти
- Покриване на текущи разходи
- Оборотни средства
- Ремонт на офиси и складове
- Покупка на машини и оборудване
- Покупка на софтуер
- Закупуване на оборудване и стоки
- Финансиране на семеен бизнес
- Закупуване на земеделска земя
- Покупка на търговски имот
Програми за целево финансиране
Стандартен кредит
Валута
BGN
Договорена лихва
До 2,90% месечна лихва
Максимална сума
1,000,000 BGN
Минимална сума
50,000.00 BGN
Максимален срок на кредита (месеци)
1 година (12 месецa)
Предназначение
• Фирми
• Земеделски производители
• Свободни професии
Код на продукта
BL000349