Бизнес кредити, фирмен кредит - резултати от търсенето:

БАКБ - Кредит с обезпечение субсидия за обработваеми площи - BGN

  • Банка: Българо - Американска Кредитна Банка
  • Последна промяна: 1/28/2015
Цел на кредита
• Оборотни средства
Цел на кредита - забележки
земеделски производители и/или юридически лица, регистрирани по ТЗ, с основна дейност – земеделие - следва да са получили субсидия по СЕПП за 2013г.
Програми за целево финансиране
Агро кредит
Валута
BGN
Договорена лихва
фиксирана лихва 6% годишно
Гратисен период
няма
Максимална сума
500,000 BGN
Минимална сума
20,000.00 BGN
Максимален срок на кредита (месеци)
1 година 6 месецa (18 месецa)
Минимален срок(месеци)
6 месецa
Срок на кредита - забележки
не по-късно от 30.06.2016 година
Самоучастие
Не
Самоучастие - забележки
без
Тип обезпечение
особен залог на вземанията от ДФЗ
Предназначение
• Фирми
• Земеделски производители
Предназначение - забележки
земеделски производители и/или юридически лица, регистрирани по ТЗ, с основна дейност – земеделие - следва да са получили субсидия по СЕПП за 2013г.
Код на продукта
BL000313