Бизнес кредити, фирмен кредит - резултати от търсенето:

БАКБ - Кредит за покупка на земеделска земя с финансиране до 70% - EUR

  • Банка: Българо - Американска Кредитна Банка
  • Последна промяна: 4/7/2014
Цел на кредита
• Инвестиционни цели
Цел на кредита - забележки
За покупка на земя със средствата от кредита и използването й като единствено обезпечение, Банката финансира до 70% от стойността й.
Специализирано предназначение на кредита
Покупка на земеделска земя
Валута
BGN
Договорена лихва
За EUR 3 мес. Euribor + надбавка не по-малко от 8.5%.
Гратисен период
До 9 месеца.
Максимална сума
(488,957.50 BGN)
Минимална сума
(48,895.75 BGN)
Максимален срок на кредита (месеци)
5 години (60 месецa)
Минимален срок(месеци)
6 месецa
Самоучастие
Да
Самоучастие - забележки
30%
Тип обезпечение
Земеделска земя 1ва-10та категория.
За индивидуални имоти или група от съседни имоти под 50 дка.не се изготвя оцена. Цената се определя съгласно Приложение с приети от банката стандартизирани оценки за съответния регион.
Предназначение
• Фирми
• Земеделски производители
Предназначение - забележки
земеделски производители и/или юридически лица, регистрирани по ТЗ, с основна дейност – земеделие
Код на продукта
BL000316