Бизнес кредити, фирмен кредит - резултати от търсенето:

Пощенска банка - Инвестиционни нужди - EUR

  • Банка: Пощенска банка
  • Последна промяна: 7/29/2019
Цел на кредита
• Инвестиционни цели
Цел на кредита - забележки
Инвестиционни кредити на вноски
Валута
EUR
Договорена лихва
от 3.00%
Гратисен период
до 6 месеца за кредит на вноски
Максимална сума
500,000 EUR
Сума на кредита - забележки
Бизнес помещение - до 1 000 000 BGN
Бизнес оборудване - до 200 000 BGN
Максимален срок на кредита (месеци)
20 години (240 месецa)
Минимален срок(месеци)
1 година (12 месецa)
Срок на кредита - забележки
Максимален срок:
Бизнес помещение - до 240 месеца
Бизнес оборудване - до 120 месеца
Самоучастие
Не
Тип обезпечение
Ипотека върху недвижимо имущество
Особен залог върху движими вещи, вземания или парични средства, поръчителство.
Предназначение
• Физически лица
• Фирми
• Свободни професии
Предназначение - забележки
Юридически лица, еднолични търговци и лица със свободни професии
Приходи от продажби на кредитоискателя (за последен отчетен период) - забележки
до 3 000 000 лева
Код на продукта
BL000355