Бизнес кредити, фирмен кредит - резултати от търсенето:

Пощенска банка - Финансиране на проекти по Европейски програми - BGN

  • Банка: Пощенска банка
  • Последна промяна: 7/29/2019
Цел на кредита
• Инвестиционни цели
Цел на кредита - забележки
Инвестиционни кредити и/или Банкови гаранции за проекти съфинасирани от Оперативните програми към ЕС
Финансиране на одобрени проекти по следните европейски оперативни програми: "Иновации и конкурентоспособност“, "Развитие на човешките ресурси“, "Програма за морско дело и рибарство“, "Програма за развитие на селските райони“
Валута
BGN
Договорена лихва
от 3.00%
Гратисен период
до 6 месеца за кредит на вноски
Максимална сума
(977,915.00 BGN)
Сума на кредита - забележки
до 95% от общите разходи по
одобрен проект при покупка на ново оборудване
Максимален срок на кредита (месеци)
15 години (180 месецa)
Минимален срок(месеци)
1 година (12 месецa)
Срок на кредита - забележки
Максимален срок:
до 180 месеца
Самоучастие
Не
Тип обезпечение
Ипотека върху недвижимо имущество
Особен залог върху движими вещи, вземания или парични средства, поръчителство.
Предназначение
• Физически лица
• Фирми
Предназначение - забележки
Юридически лица, еднолични търговци и лица със свободни професии
Приходи от продажби на кредитоискателя (за последен отчетен период) - забележки
до 3 000 000 лева
Код на продукта
BL000335