Бизнес кредити, фирмен кредит - резултати от търсенето:

Експресбанк - Кредити по програма за Българска Банка за Развитие /ББР/ - EUR

  • Банка: Експресбанк
  • Последна промяна: 7/18/2014
Цел на кредита
• Инвестиционни цели
• Оборотни средства
Цел на кредита - забележки
Кредит чрез Европейски фонд за Кредити по програма за Българска Банка за Развитие /ББР/
Програми за целево финансиране
Стандартен кредит
Валута
EUR
Договорена лихва
базов лихвен процент плюс договорена надбавка
Максимална сума
(178,951.50 EUR)
Минимална сума
5,000.00 EUR
Максимален срок на кредита (месеци)
10 години (120 месецa)
Минимален срок(месеци)
1 година (12 месецa)
Самоучастие
Да
Самоучастие - забележки
Да, за инвестиционни кредити - 15%
Тип обезпечение
стандартно, съгласно кредитната политика на банката
Предназначение
• Фирми
Предназначение - забележки
Предназначен за малки предприятия. Юридически лица с приходи от продажби между 50 000 лв. и 3 000 000 лв.
Пазарно присъствие на кредитоискателя
От 1 до 3 години
Пазарно присъствие на кредитоискателя - забележки
Могат да кандидатстват търговци с минимум 1 година и половина дейност
Приходи от продажби на кредитоискателя (за последен отчетен период) - забележки
Приходите от продажба за последния отчетен период трябва да са <= 3 000 000 лв.
Код на продукта
BL000289