Бизнес кредити, фирмен кредит - резултати от търсенето:

Експресбанк - Кредит Агра за финансиране на инвестиционни проекти - EUR

  • Банка: Експресбанк
  • Последна промяна: 7/18/2014
Цел на кредита
• Инвестиционни цели
• Оборотни средства
Цел на кредита - забележки
Финансиране на инвестиционни проекти за покупка на земеделска техника и машини, изграждане и покупка на зърнобази и складови помещения, както и проекти, съфинансирани по европейските програми
Програми за целево финансиране
Агро кредит
Валута
EUR
Договорена лихва
базов лихвен процент плюс договорена надбавка
Максимална сума
(178,951.50 EUR)
Минимална сума
5,000.00 EUR
Максимален срок на кредита (месеци)
10 години (120 месецa)
Минимален срок(месеци)
1 година (12 месецa)
Самоучастие
Да
Самоучастие - забележки
Да, за инвестиционни кредити - 15%
Тип обезпечение
Земеделска техника, складови записи и/или готова продукция; ипотека на недвижима соственост - земеделска земя или недвижим имот
Предназначение
• Фирми
• Земеделски производители
Пазарно присъствие на кредитоискателя
От 1 до 3 години
Приходи от продажби на кредитоискателя (за последен отчетен период) - забележки
Приходите от продажба за последния отчетен период трябва да са <= 3 000 000 лв.
Код на продукта
BL000292