Резултати от търсенето:

    Програми за целево финансиране: Агро кредит  
Банка
Име на кредита
Максимална сума
Максимален срок
Лихва
Заявка
Банка
Максимална сума

500 000,00

Максимален срок

18

Лихва

фиксирана лихва 6% годишно

Заявка
Банка
Максимална сума

350 000,00

Максимален срок

120

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Заявка
Банка
Максимална сума

350 000,00

Максимален срок

120

Лихва

базов лихвен процент плюс договорена надбавка

Заявка