Спестяването за българите е традиция дълбоко вкоренена в народопсихологията ни. Българинът спестява „бели пари за черни дни” и с годините колкото повече пари натрупва, толкова по-малко склонен е да рискува да ги загуби. Към м. септември 2017 г, банките държат над 46.4 млрд лв спестявания на физически лица, които носят годишна доходност под 1%! Инвестиционните фондове предлагат различни варианти за инвестиране на малки суми с цел по-висока доходност за дребни и не чак толкова дребни вложители, но концепцията за „риск” при инвестиционните продукти отблъсква средностатистическия спестяващ гражданин.
Младите хора, които имат финансова грамотност и са склонни да рискуват обикновено не разполагат със спестявания, а възрастните хора дори да са финансово грамотни не са склонни да рискуват.
Заяви консултация
Как тогава да печелим от спестяванията си без да рискуваме?
Рядко и за кратко големи финансови институции предлагат инвестиционни продукти с гарантирана главница и доходност по-висока от миниатюрните лихви по депозитите, които на всичко отгоре се облагат с 8% данък.
Такава възможност дава до края на тази година голяма и финансово стабилна застрахователна компания, чрез инвестиционна застраховка живот с гарантирана застрахователна сума, и доходност базирана на инвестиция в акциите на 4 световни компании. Инвестицията е за срок от 6 години и вноската е еднократна.
Доходността от тази инвестиция е необлагаема, и тъй като е застраховка „Живот” имате право да ползвате данъчни облекчения.

Внесената сума не подлежи на запор и гарантирано ще бъде върната след 6 години плюс годишна доходност от 6,4% под условие, като максималната доходност за целия срок на договора е 38.4% (доходността се определя всяка година на падежна дата, когато се начисляват 6.4% доходност при условие, че цената на четирите акции е равна или по-висока от базовата им стойност към 09.10.2017).

Тъй като това е застраховка „Живот“ в случай на смърт от злополука ще се изплащат 2 покрития: Стойността на резервния капитал (броя дялове по цената за борсовия ден) + първоначалната вноска.
Застраховката може да бъде прекратена предсрочно чрез откупуване като се удържа такса 4 % до първата година, намаляваща до 0 % след 5-та година.
Този структуриран инвестиционен продукт е идеален за хора, които държат значителни суми в банка и биха желали да заделят част от тях като инвестиция с по-висока доходност (6.4% годишно под условие), но и с гарантирана главница.
 
Ако и Вие искате да притежавате инвестиционна застраховка, която е с гарантирана главница, но чиято доходност се формира от растежа на акциите на 4-те най-големи ИТ фирми в света, срокът е до 15.02.2018 г. Подайте заявка за консултация и представител на MoitePariConsult ще се свърже с Вас.
Заяви консултация

Автор: Станислава Сурова, финансов консултант, MoitePari CONSULT