В днешния модерен свят е много важно да грижим финансово за своето семейство – най-вече за нашите непълнолетни деца, особено що се отнася до поддържането на нивото на доходи и при непредвидени случаи. Това означава да вземаме правилни решения при ползването на подходящите финансови инструменти.
Когато става дума за защита на семейството и бъдещите му цели, свое място в личните финанси намира застраховката живот – която покрива рисковете от загубата на живот – било то от заболяване или злополука.  Един от най-популярните и най-изпитани продукти на пазара е спестовната застраховка.
Може би най-големият въпрос е „За кого е най-подходящ този продукт?”, отговорът е, че тези застраховки е най-подходящо да се сключват от хора на възраст между 30 и 55 години, от чиито доходи зависят техните най-близки – най-вече непълнолетни деца, но също съпруг/съпруга. Хора, желаещи да подсигурят близките си, чийто живот е пряко зависим от добруването и доходите им.  Например когато ни се роди дете и искаме да подсигурим образованието му, можем да сключим спестовна животозастраховка, която ще подсигури този фонд независимо какво ще се случи с нас през годините.
Заяви консултация
Основен плюс на спестовните застраховки е възможността, при изтичане на срока, да се възвърнат голямата част от парите, които са вложени за защита и предварително да бъде ясно каква е тази сума. Това е възможно, защото част от  вноската се спестява с фиксирана за целия срок на договора лихва. Този фиксиран лихвен процент компенсира голяма част от разходите за покриване на риска от страна на застрахователната компания.
Тенденцията, както на световния, така и на българския пазар, е тази лихва да намалява и дори да бъде премахната. В България са останали само няколко компании, които все още успяват да задържат лихвите си над нулата.
Един от световните застрахователни лидери предлага 1,1%, като при постигнати от компанията по-високи доходности, за клиентите има допълнителни проценти – така наречената допълнителна доходност. За да се минимизира влиянието на инфлацията, компанията пресмята застрахователната сума с презумцията, че клиентите всяка година ще увеличават вноската си. Увеличението, е въпрос на избор, но тази оптимистична нагласа на компанията предоставя на клиентите възможност, с ниски първоначални вноски да се постигнат много високи, спрямо конкурентните компании, застрахователни суми. Друг голям плюс на този продукт е това, че застрахователната сума се удвоява, ако застрахованият почине при злополука и утроява, ако застрахованият загине в ПТП.
Заяви консултация
При всички положения, живото-застраховката е подходящ продукт за тези, които искат да се възползват от фиксираната лихва и от категорично най-евтините (във времето) премии по застрахователни покрития.
Ако и Вие искате да сключите спестовна застраховка, която е с гарантирана застрахователна сума, подсигуряваща бъдещето на близките Ви, подайте заявка за консултация и представител на MoitePariConsult ще се свърже с Вас.
Автор – Стефания Стоева