Българският финансов свят търпи сериозни промени поради въвеждането на различни видове регулации, много от тях – международни. В следствие на това, консервативният пазар, насочен основно към спестовни инструменти, се обърна на 180 градуса и се насочи към различни видове инвестиции и практики, предпочитани във финансово развитите страни.

Застрахователните компании се адаптираха към идващите промени и насочиха фокуса си в създаването на изцяло нови за страната инвестиционни инструменти, които да заместят „морално остарелите“спестовни застраховки.

Разбира се, търсеният продукт трябваше да бъде застрахователен. Поради спецификите на търсенето, трябваше да бъде много по-гъвкав и лесен за адаптиране към различните клиенти. Тъй като целта бяха физическите лица, трябваше спекулативният елемент в инвестицията да бъде сведена до минимум.
Заяви консултация

Един от пазарните лидери в България успя да създаде инструмент, отговарящ до голяма степен на  тези изисквания. Застрахователна компания, която създаде застраховка живот, свързана с инвестиционни фондове, конкурираща инструментите на компании, имащи дългогодишен, световен опит в инвестиционните застраховки.

Основните предимства на тази застраховка, са:

– Иновативен подход в събирането на такси – Единствено чрез по-висока такса управление през първите 6 години. Подход, който нетно претеглено за период от поне 12 година (което е минимален препоръчителен срок за такива инвестиции), има същата тежест, като таксите на световните лидери в инвестиционните застраховки, но позволява намалената ликвидност да е само до 6-тата година от застраховката.

– Има всички стандартни плюсове на застраховката живот – Ползват се данъчни облекчения, средствата са несеквестируеми и не се делят при развод, има застрахователно покритие и могат да се посочват ползващи лица, избрани от клиента. С ново допълнение – съотношението между рискова и инвестиционна част се определя от нуждите и спрямо желанията на клиента.

– Изборът колко агресивна да бъде инвестицията – Процентното съотношение между консервативна, балансирана и агресивна инвестиция, също е въпрос на избор. За сравнение – повечето такива инструмени имат само един вариант, който периодично може да се променя.
Заяви консултация
– Могат да бъдат включвани допълнителни застрахователни покрития към основната застрахователна част – отново рядко срещана опция.

Трудно е да се определи конкретна целева група, към която този инструмент да е най-подходящ, защото в много от случаите може да бъде адаптиран по подходящ и високорезултатен за клиента начин.

Ако и Вие искате да притежавате инвестиция в инвестиционни фондове, едновременно с това да използвате застрахователно покритие и по този начин да защитите целите си, както и да ползвате данъчно облекчение и върху инвестиционната част от вноската си, подайте заявка за консултация и представител на MoitePariConsult ще се свърже с Вас.