Все повече хора осъзнават нуждата да се обсъдят управлението на личните си финанси със специалист. Причина за това е, че всеки от нас е вземал грешни решения, които макар и да ни дават добри уроци, често могат да имат сериозно финансово изражение.

Същевременно, тъй като личните финанси са много „лични“, за да се доверим на някого и да споделим текущото си състояние и трудностите, които имаме, ние трябва да имаме доверие на този човек, а още по-важно да сме проверили неговата компетентност в областта, в която искаме съвет. Защото най-големият проблем често е, че когато поискаме мнението на хората те с радост го споделят, дори и да не са компетентни.

Как да изберем консултант за нашите лични финанси?

Основният проблем е, че „финансов консултант“ е фраза, която можем да видим често за служители от различни институции – банки, застрахователни дружества, кредитни посредници, инвестиционни посредници, счетоводни къщи и много други. Всички те имат добро разбиране за определени сфери от личните финанси, но често не формират представа за цялостното положение на клиентите си, тъй като услугите, които предоставят са тясно свързани с определени аспекти от живота – защита на здраве и имущество, условия по кредити, инвестиционни инструменти, пенсионни фондове, данъчно облагане.

Друг вид финансови консултанти са тези, които имат комплексен подход към клиента и са готови да му помогнат да състави и следва индивидуален финансов план, чрез който да постигне своите финансови цели. Този тип консултанти оценяват нуждите на клиента и му помагат да планира и да постигне своите краткосрочни и дългосрочни житейски цели като например –  натрупване на авариен фонд, образование, ремонт на дома, покупка на нов автомобил, покупка на имот, обединяване на заеми, пенсиониране и др.

Предимството на комплексния подход е че се обхващат всички аспекти от живота на човека, а не се работи само върху една област, без да се вземат предвид други важни за клиента последици. При работата „на парче“  може да се постигне една цел, но за сметка на това да пострада и да не може да бъде постигната друга.

Например, човек може да задели сериозна сума за застрахователна защита с цел да се чувства спокоен, но това да е за сметка на спестяването за по-късни години, т.нар. пенсионна цел, или да се фокусира върху инвестиране на спестяванията си в рискови активи с по-висока доходност, а в същото време да има скъп заем или да няма заделени средства за авариен фонд.

Какво да търсим във финансовия консултант?

Независимо с какъв тип консултант решаваме да работим, от изключителна важност е да зададем въпроси на специалиста относно опит, начин на работа, конфликт на интереси – с колко хора е работил до сега, как ще протичат нашите срещи, откъде получава възнаграждението си консултанта.

След като считаме, че можем да се доверим на избрания консултант е добре да споделим цялата информация с него, за да получим подходящ съвет.

Добрият финансов консултант взема предвид по какъв начин личните навици и убеждения на клиента имат влияние върху неговата способност да печели, спестява и инвестира и защитава средствата си. Основна задача на финансовия консултант е да накара клиента си да се чувства спокоен, но същевременно да е насяно с всички поети рискове.

Консултантът следва винаги да е на разположение да отговори на въпросите и притесненията на клиентите си. Препоръчва се среща с консултанта да се осъществява поне веднъж годишно, за да се направи преценка на резултатите от взетите решения и да се обсъдят потенциални промени в изработената стратегията.

Финансовите консултанти от MoitePari Consult изповядват комплексния подход към управлението на личните финанси и помагат на клиентите си дефинират своите финансови цели, да анализират текущото си състояние и да изработят индивидуален финансов план вземайки предвид взаимодействието между всички области на личните финанси.

Ива Ангелова, MoitePari Consult