Темата за застраховането като цяло носи негативни нагласи в българското общество. Но в последните години се забелязва положителна тенденция сред младите хора, които осъзнават важността на застраховането.

Житейските цели които си поставяме, определят нуждата от застрахователно планиране, както и избора на застрахователен продукт. Няма смисъл да застраховаме живота на един човек, ако той няма поставени житейски цели и не знае какво иска да обезпечи.

Грешки и заблуди при застрахователното планиране

Много хора, не включват застраховането в планирането на финансите си. Не осъзнават необходимостта от подсигуряване на близките им, ако тях ги няма.

Друга грешка при застрахователното планиране, която се допуска е, че то не е съобразено с цялостното финансово планиране на човека, а направено отделно извън финансовия план.

Какви други грешки се допускат, както и какво още трябва да знаем за застрахователното планиране, вижте в Епизод 26 на MoirePari TV с гост Стефания Мутафчиева, финансов консултант в MoitePari Consult.