Колко пари ще са нужни за образованието на децата ни и в какъв инструмент е най-удачно да заделяме средствата? Това са въпросите, които най-често задават клиентите на Moitepari Consult, когато дискутираме осигуряването на средства за образование.

Преди да дадем отговор на тези въпроси, следва да подчертаем, че образованието на децата е финансова цел, която ни задължава да планираме много добре финансите си. Това важи напълно и за семейства с високи доходи, тъй като:

  • Неефективното заделяне на средства води до използване на повече спестени пари за целта, което намалява възможността да постигнем на финансова свобода възможно най-скоро и да не сме задължени да работим със същите темпове
  • Високите доходи на семейството задължават родителите да помислят за защита от неблагоприятни събития, които биха възпрепятствали натрупването на желания фонд за образование

По отношение необходимите средства за образование в чужбина, можем да направим следната проста сметка – ако считаме, че хиляда евро на месец ще са достатъчни, за да покрием всички разходи свързани с обучението и издръжката на студента в чужбина, са ни нужни общо 45 хил евро (5 години х 9 месеца х 1000 евро), за да може детето ни да получи магистърска степен. Ако младежът може да работи през ваканциите или почасово след като се установи, тази сума може да намалее с около 10 хил. евро.

Да речем, че детето ни в момента е на 3 години. Това означава, че ако искаме да сме спестили цялата необходима сума преди започване на образованието, разполагаме с 16 години. Ако успеем да инвестираме заделяните средства при реална доходност от 4% годишно, за да натрупаме гореспоменатите 35 хил. евро, трябва да спестяваме по 130 евро на месец.

Тук идва моментът, който повечето семейства пропускат, а именно защитата на доходите. Често един от членовете на домакинството е отговорен за значителна част от доходите на семейството. Следователно, ако този важен от гледна точка приходи член на семейството в даден момент вече не е работоспособен или претърпи инцидент, постигането на целта става невъзможно. За да сме сигурни, че целта образование ще бъде изпълнена при всякакви обстоятелства, е необходимо този член на семейството да има застраховка „Живот“ с покритие именно 35 хил. евро и срок от 16 години. Месечната премия за такава застраховка може да варира значително и зависи от възрастта, здравословното състояние и допълнителните покрития, които застрахованият желае да включи.

При така описаното планирането на целта „Образование на деца“, обвързваме както заделянето на средства, така и застрахователните си покрития с конкретна житейска цел, което прави подбора на инвестиционен и застрахователен инструмент много по-лесен.

Що се отнася до конкретни инструменти за инвестиране на заделяните средства, най-предпочитани за хора без опит са взаимните фондове, борсово-търгуваните фондове (ETFи) и застраховките свързани с инвестиционен фонд.

Разбира се, едно семейство със сигурност ще има и други цели освен образованието на децата, но такъв подход за планиране на семейните финанси може да бъде приложен и към цялостната визия за бъдещ живот на домакинството, за не попадаме в капана на търсенето на финансови инструменти без ясен план какво целим да постигнем за себе си и близките ни.

Равносметката колко средства и в какъв финансов инструмент да заделяме за всяка от житейските ни цели изисква редовно да правим калкулации, сравнения и проучвания на възможностите. Работата с финансов консултант може сериозно да ни облекчи при вземането на тези важни решения и да ни предпази от сериозни грешки

Йордан Генов, MoitePari Consult