Фокусирането на личните ни финанси в едно число представлява месечно заделяне на определена сума пари, която да ни води към постигането на житейските ни цели.

„Плащай първо на себе си“

– това е израз доста често срещан в публикации свързани с личните финанси. Това означава, че първото нещо, което следва да направим след получаване на месечното възнаграждение е да отделим сумата, която сме си определили за спестяване.

Практиката ни в MoitePariConsult е показала, че въпросите колко да заделям на месец и какво да правя със заделената сума затруднява много хора. Имено тук идва на помощ стратегията на едно число. Първата стъпка в нея е да остойностим целите, които искаме да постигнем. След това съобразно срока за постигане на целта, трябва да подберем инструмент с подходяща доходност.

Стратегията в едно число ни дава спокойствие, защото ако успяваме да заделяме определената месечна сума, сме наясно, че сме се погрижили за важните за нас неща и можем спокойно да изхарчим останалата част от заплатата си за нещата, които ни носят максимално удовлетворение.

Защо още е важна стратегията за личните финанси в едно число, както и онагледяването й с пример, вижте в Eпизод 29 на MoitePari TV.

Ако все пак срещате затруднения да приложите на практика всичко това винаги може да се обърнете към нас.