Животът ежедневно ни поставя пред предизвикателства, с които трябва да се справим и да продължим напред. В днешния забързан и динамичен свят, трябва да спрем за секунда и да помислим за бъдещето. Обезпечени ли сме финансово ние самите и най-скъпите ни и обичани хора.

Трудните ситуации, много често възникват неочаквано. Така се случи и с вируса, който ни атакува в момента, започна, като нещо далечно в далечна страна, но само за няколко месеца обхвана целия свят.

За да бъдем подготвени за неприятните предизвикателства, трябва да подберем подходящия финансов инструмент, който може да ни помогне в трудни времена. Един такъв инструмент е рисковата застраховка живот.

Какво представлява рисковата застраховката живот?

По своята същност застраховката живот представлява сключване на договор, по силата на който застрахователната компания се задължава да изплати обезщетение при евентуална смърт на застрахованото лице. Обезщетението се изплаща на лицата, посочени като бенефициенти по застрахователната полица. Продуктовата гама на застраховките е гъвкава, като могат да се добавят и допълнителни покрития като временна нетрудоспособност при злополука или заболяване, тежки заболявания, фрактури, дневни разходи за болничен престой и др. Като ако някое от тях настъпи, се изплаща процент от застрахователната сума по конкретното покритие. За разлика от тъй-наречените смесени застраховки живот, тук няма натрупана сума в края на договора, но ако настъпи фатално събитие, наследниците получават цялата сума по застраховката. Това е причината цената на този инструмет, да е значително по-достъпна от тази на смесените застраховки живот.

Времеви диапазон

Застраховките могат да бъдат сключени за 1 година или да бъдат дългосрочни. Предимството на дългосрочните е в по-ниската цена, която се получава. Това е така заради по-ниското тарифно число в началото, когато застрахованият е по-млад. Цената е пряко обвързана с възрастта на човека и неговото здравословно състояние. Така, ако подновявате всяка година полицата, Вие ще получавате съответно и завишение в цената за възраст.

За кого е подходяща?

• Имате голям кредит или сте основен източник на доходи в семейството – тогава е важно да не пропускате застрахователното планиране в личните си финанси. Ако се случи нещо с Вас и вие имате застраховка, половинката Ви че ще има пред себе си един проблем по-малко, финансовия.

• Хората с непълнолетни деца също би следвало да се погрижат за финансовата им сигурност, при една евентуална фатална ситуация. Така ще сте спокойни, че ще направите живота им малко по-лек и ще сте сигурни, че ще имат достатъчно средства да завършат мечтаното образование и да получат равен старт с връстниците си в живота.

Препоръчително е, когато човек реши да ползва подобен инструмент, да се обърне към независим консултант, който да му съдейства в избора. Ние сме различни хора, с различни потребности. Избрания от нас финансов инструмет, трябва да отговаря напълно на нашата лична необходимост от защита. В противен случай, е възможно да не изпълни докрай предназначението си.

Практиката ни показва, че застрахователното планиране, много често е избягвано от хората, като някой считат, че дават на вятъра определена сума пари, която биха могли да вложат в нещо друго, или просто от суеверие избягват да засегнат тази страна от управлението на личните финанси. За жалост, често животът ни напомня, че не сме защитени. Организирането на личните финанси изисква цялостен подход и не бива да оставяме слабо звено.
Автор: Георги Кадрев, MoitePari Consult