Дебитна карта - резултати от търсенето:

БАКБ - Безконтактна карта MasterCard Standard - EUR

  • Банка: Българо - Американска Кредитна Банка
  • Последна промяна: 9/26/2018
Валута
EUR
Вид дебитна карта
Безконтактна
Използване на картата
Дебитна карта със всички функционалности на кредитна карта, предназначена за извършване на операции в страната и в чужбина и осигуряваща на картодържателя 24/7 достъп до собствените седства, депозирани по разплащателната сметка. Картата е предназначена за употреба на банкомати, POS терминали в търговски обекти, хотелски резервации, наемане на коли, абонаменти, интернет и MOTO транзакции (поръчки/резервации по пощата и по телефона). Средствата по разплащателната сметка са достъпни от всички канали на достъп. Pay Pass е марката, която обозначава възможността за извършване на безконтактни плащания само с доближаване на картата до ПОС терминала. БАКБ е и първата банка в България, която предложи изпращане на картата и ПИН кода по куриер, до избран от клиента адрес.

БАКБ е и първата банка, която изпраща ПИН чрез SMS съобщение на мобилен телефон на клиента.
Годишна лихва по картовата сметка
0.10 %
Неснижаем минимум
5 EUR
Валидност на картата
3 години
Код на продукта
DC000063