Дебитна карта - резултати от търсенето:

БАКБ - дисплей карта VPAY CODESURE - EUR

  • Банка: Българо - Американска Кредитна Банка
  • Последна промяна: 11/19/2015
Валута
EUR
Вид дебитна карта
Стандартна
Използване на картата
Дебитната карта V PAY CodeSure с дисплей е един от най-иновативните картови продукти. Тя съвместява в едно устройство функционалностите на международна дебитна карта и на токън за банкиране във виртуалната банка BACB Plus и сигурни плащания в Интернет. В картата има вграден компютър с клавиатура, екран и батерия, благодарение на които тя може да генерира еднократно валидни пароли.
Дебитната карта V PAY CodeSure с дисплей предоставя:
- Най-високо ниво на сигурност при плащания на търговци в Интернет, чрез генериране и използване на еднократна динамична парола (ОТP) в системата Verified by Visa (VbV), след въвеждане на личен ПИН-код на дисплея на картата;
- Достъп (вход) до Виртуална банка BACB Plus чрез генериране на ОТP (след регистриране на картата като средство за сигурност в BACB Plus);
- Възможност за осъществяване на операции във Виртуална банка BACB Plus (откриване и закриване на сметки, преводи, комунални плащания и др.) с OTP. Платежните операции се потвърждават след въвеждане на сметката на получателя, сумата на превода и ПИН кода, което добавя допълнителна сигурност на плащанията;
- Плащане на стоки и услуги в търговски обекти;
- Теглене на суми в брой от АТМ или на ПОС в банков офис;

БАКБ е и първата банка в България, която предложи изпращане на картата и ПИН кода по куриер, до избран от клиента адрес.

БАКБ е и първата банка, която изпраща ПИН чрез SMS съобщение на мобилен телефон на клиента.
Годишна лихва по картовата сметка
0.10 %
Неснижаем минимум
5 EUR
Валидност на картата
3 години
Код на продукта
DC000223