Дебитна карта - резултати от търсенето:

БАКБ - Карта VPay - USD

  • Банка: Българо - Американска Кредитна Банка
  • Последна промяна: 9/26/2018
Валута
USD
Вид дебитна карта
Стандартна
Използване на картата
С Vpay на BACB клиентите имат достъп до парите си по всяко време на денонощието на всички устройства приемащи VISA карти с ЧИП - банкомати и ПОС терминали в търговски обекти в страната и в чужбина, включително и възможност за сигурни плащания в интернет.

V PAY е най-сигурната дебитна карта. Сигурността на операциите се гарантира от технологията чип + ПИН. На магнитната лента на картата няма записана информация, което елиминира възможността за копиране на данните и последващо фалшифициране и злоупотреба. Плащанията в интернет са с повишена сигурност, тъй като всяка карта на БАКБ получава парола за сигурни плащания в интернет.
С VPay клиентите получават възможността през картовата си сметка да извършват и всякакви банкови операции в салоните на БАКБ, като теглене на суми, периодични плащанния, преводи и други, като операциите се извършват в реално време.
Няма такса за теглене от всички банкомати в България.

Картите V PAY от БАКБ са произведени от биоразградими материали, които в процеса на разграждане не излъчват вредни емисии.
БАКБ е и първата банка в България, която предложи изпращане на картата и ПИН кода по куриер, до избран от клиента адрес.
БАКБ е и първата банка, която изпраща ПИН чрез SMS съобщение на мобилен телефон на клиента.
Годишна лихва по картовата сметка
0.10 %
Неснижаем минимум
5 USD
Валидност на картата
5 години
Код на продукта
DC000061