Дебитна карта - резултати от търсенето:

БАКБ - VISA Business CODESURE - USD

  • Банка: Българо - Американска Кредитна Банка
  • Последна промяна: 11/19/2015
Валута
USD
Вид дебитна карта
Стандартна
Използване на картата
Дебитната карта VISA Business CodeSure с дисплей е един от най-иновативните продукти на Visa Europe. Тя съвместява в едно устройство функционалностите на международна дебитна карта и на токън за банкиране във виртуалната банка BACB Plus и сигурни плащания в Интернет. В картата има вграден компютър с клавиатура, екран и батерия, благодарение на които тя може да генерира еднократно валидни пароли.
VISA Business CodeSure се издава на местни юридически лица, еднолични търговци или лица, упражняващи свободни професии.
Дебитната карта VISA Business CodeSure с дисплей предоставя:
- Най-високо ниво на сигурност при плащания на търговци в Интернет, чрез генериране и използване на еднократна динамична парола (PIN based ОТP - one time password) в системата Verified by Visa (VbV), след въвеждане на личен ПИН-код на дисплея на картата;
- Достъп (вход) до Виртуална банка (BACB Plus) на БАКБ чрез генериране на ОТP (след регистриране на картата като средство за сигурност в BACB Plus);
- Възможност за осъществяване на операции във Виртуална банка BACB Plus (откриване и закриване на сметки, преводи, комунални плащания и др.) с OTP. Платежните операции се потвърждават след въвеждане на сметката на получателя, сумата на превода и ПИН кода, което добавя допълнителна сигурност на плащанията;
- Плащане на стоки и услуги в търговски обекти;
- Теглене на суми в брой от АТМ или на ПОС в банков офис;
БАКБ е и първата банка в България, която предложи изпращане на картата и ПИН кода по куриер, до избран от клиента адрес.

БАКБ е и първата банка, която изпраща ПИН чрез SMS съобщение на мобилен телефон на клиента.
Годишна лихва по картовата сметка
0.10 %
Неснижаем минимум
не се изисква
Валидност на картата
3 години
Код на продукта
DC000227