Дебитна карта - резултати от търсенето:

ЦКБ - Visa Electron (безконтактна) - BGN

  • Банка: Централна Кооперативна Банка
  • Последна промяна: 12/20/2018
Валута
BGN
Вид дебитна карта
Безконтактна
Годишна лихва по картовата сметка (описание)
1% за сметки със салда над 2000лв, като банката изчислява ежедневно дължимите лихви, като прилага
посочен годишен лихвен процент в зависимост от размера на
салдото по сметката на клиента за съответния ден от месеца
Неснижаем минимум
2 BGN
Валидност на картата
3 години
Код на продукта
DC000117